Till undermeny Karta Kontakt

Förtroendevalda revisorer

Varje år granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna kontrollerar räkenskaperna samt hur dessa sköts och kontrolleras internt.  

Dessutom prövar revisorerna om kommunens förvaltning och verksamheter sköts på rätt sätt. Revisorerna lämnar sin rapport till kommunfullmäktige.

Ledamöter

  • Ronny Hellström ordförande
  • Erik Weiman vice ordförande
  • Birger Eriksson
  • Helena Marrero Ericsson
  • Richard Culander

 

  • Senast uppdaterad 11 feb 2019