Till undermeny Karta Kontakt

Om Knivsta

Vy över Knivsta

Knivsta kommun ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala, 30 minuter från Stockholm, 8 minuter från Arlanda, 10 minuter från Uppsala och 1 minut till naturen. Läget och de goda kommunikationerna gör kommunen intressant både för boende och företag.

Den nya Knivsta kommun bildades 1 januari 2003 genom en delning av Uppsala kommun till två nya kommuner, Knivsta och Uppsala. Det skedde som resultat av en folkomröstning där boende i det som då var Knivsta kommundel röstade för att bilda en egen kommun. Då hade kommundelen ungefär 12 000 invånare. Idag har tätorterna Knivsta och Alsike med omgivande landsbygdsorter drygt 19 000 invånare. Knivsta kommun är därmed en av de snabbast växande kommunerna i Sverige.

Centralorten Knivsta är ett resultat av järnvägens utbyggnad. År 1865 var stambanan från Stockholm och norrut klar och ett nybyggarsamhälle växte fram invid järnvägen. I dag är Knivsta ett väl utbyggt samhälle - med både småhus och flerfamiljsboenden - på väg att utvecklas till småstad.

Visionen är att kommunen år 2025 ska ha mellan 20 000 och 25 000 invånare.

 

  • Senast uppdaterad 3 jun 2019