Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 

 


KUNGÖRELSE

Knivsta kommunfullmäktige sammanträder
Dag och tid: Den 21 november kl 16.00
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18

Dagordning och handlingar publiceras på hemsidan.  


 

ANSLAG/BEVIS

Samhällsutvecklingsnämnden den 5 november 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-11-12
Anslaget sattes upp 2018-11-13
Sista dag för överklagande är 2018-12-04
Anslaget tas ner 2018-12-05

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun

 


 

ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen den 12 november 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-11-12
Anslaget sattes upp 2018-11-13
Sista dag för överklagande är 2018-12-05
Anslaget tas ner 2018-12-06

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden den 12 november 2018

Protokollet justerades 2018-11-12
Anslaget sattes upp 2018-11-13
Sista dag för överklagande är 2018-12-05
Anslaget tas ner 2018-12-06

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun

 


 

ANSLAG/BEVIS

Samverkansnämnden den 8 november 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-11-08
Anslaget sattes upp 2018-11-09
Sista dag för överklagande är 2018-11-30
Anslaget tas ner 2018-12-01

 


 

ANSLAG/BEVIS

Kommunfullmäktige den 24 oktober 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-11-07
Anslaget sattes upp 2018-11-08
Sista dag för överklagande är 2018-11-29
Anslaget tas ner 2018-11-30


 

ANSLAG/BEVIS

Bygg- och miljönämnden 2018-10-23

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-10-31
Anslaget sattes upp 2018-11-01
Sista dag för överklagande är 2018-11-22
Anslaget tas ner 2018-11-23


ANSLAG/BEVIS

Protokoll från förbundsstyrelsen, Samordningsförbundet Uppsala län, 17 oktober 2018

Protokollet justerades 2018-10-26
Anslaget sattes upp 2018-10-26
Sista dag för överklagande är 2018-11-08
Anslaget tas ner 2018-11-09

Protokollet förvaras hos Samordningsförbundet, Storgatan 27, Uppsala och är publicerat på förbundets hemsida.


 

ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsens sammanträde 15 oktober 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-10-24
Anslaget sattes upp 2018-10-26
Sista dag för överklagande är 2018-11-16
Anslaget tas ner 2018-11-17


 

ANSLAG/BEVIS

Överförmyndarnämndens sammanträde 22 oktober 2018

Protokollet justerades 2018-10-24
Anslaget sattes upp 2018-10-24
Anslaget tas ner 2018-11-14

Protokollet förvaras på överförmyndarförvaltningen, Uppsala kommun


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-10-23

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Okänt
Fabrikat: VW Golf, svart
Plats: Invid väg 1040, Västersjö

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-01-23  


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-10-17

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: APX 733
Fabrikat: Volvo S70
Plats: Väg 255, parkering Morga

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-01-17    


KUNGÖRELSE

 

Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, från och med 3 oktober 2018 till och med 14 november 2018.

 

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och frångår den fördjupade översiktsplanen från 2012 vad gäller tillåtet antal våningar. 

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen PLA 2010-020015.

Sista inlämningsdatum: 14 november 2018.

Planen finns tillgänglig att läsa här.

 


 KUNGÖRELSE

Datum: 2018-09-24

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Finskregistrerad VHG-743
Fabrikat: Citroen Xsara, silverfärgad
Plats: Pendlarparkeringen AR-terminalen

Registreringsnummer: NXD 188
Fabrikat: Peugeot 205, grön
Plats: Villebrådsgatan/Åsgatan

Registreringsnummer: BJR 486
Fabrikat: Nissan Primera, röd
Plats: Brunnbybadet

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-12-27   


  

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-09-17

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: COA337 Fabrikat: Opel Astra, röd
Plats: Pendlarparkeringen AR-terminalen

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-12-17


 

Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val 

Preliminär rösträkning
sker i varje vallokal efter att röstningen avslutats kl. 20.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 12 september 2018. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd. 

Slutlig rösträkning
av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala, med början måndagen den 10 september 2018, kl. 10.00. Räkningen inleds med att rösterna för riksdagsvalet räknas, därefter rösterna för val av kommunfullmäktige och slutligen landstingsfullmäktige.

Länsstyrelsen kommer under kvällen söndagen den 9 september och under natten mot måndagen den 10 september att ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske så snart det är möjligt efter kl. 20 00 den 9 september.

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA


 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018