Till undermeny Karta Kontakt

Anslagstavla för beslut och kungörelser

Från första januari 2018 publiceras här information som enligt lag ska kungöras formellt, bland annat justerade protokoll och information om detaljplaner. Läs mer om anslagstavlan via länk till höger på sidan. 

I anslutning till de publicerade anslagen kommer det att finnas information om hur man kan lämna synpunkter på förslag eller överklaga beslut. 


ANSLAG/BEVIS

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 11 december 2018 

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. 

Protokollet justerades 2018-12-27
Anslaget sattes upp 2018-12-28
Sista dag för överklagande är 2019-01-18
Anslaget tas ner 2019-01-21

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun

 


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-12-20

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: UCY 459
Fabrikat: SAAB 9-5, blå
Plats: Gredelbyleden 128, Circle-K

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-03-20 


ANSLAG/BEVIS

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 december 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-12-18
Anslaget sattes upp 2018-12-19
Sista dag för överklagande är 2019-01-09 
Anslaget tas ner 2019-01-10

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


ANSLAG/BEVIS

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 13 december 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-12-18
Anslaget sattes upp 2018-12-19
Sista dag för överklagande är 2019-01-09
Anslaget tas ner 2019-01-10

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun

 


 

ANSLAG/BEVIS

Det finns ett justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 december 2018.

Protokollet justerades 2018-12-14
Anslaget sattes upp 2018-12-15
Sista dag för överklagande är 2019-01-05
Anslaget tas ner 2019-01-06

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


 ANSLAG/BEVIS

Justerat beslut från utbildningsnämndens sammanträde den 11 december 2018, § 122

Beslutet justerades 2018-12-11
Anslaget sattes upp 2018-12-12
Sista dag för överklagande är 2019-01-02
Anslaget tas ner 2019-01-03

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


 

ANSLAG/BEVIS

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 13 november 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-12-11
Anslaget sattes upp 2018-12-12
Sista dag för överklagande är 2019-01-02
Anslaget tas ner 2019-01-03

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


ANSLAG/BEVIS

Protokoll från samhällsutvecklingsnämndens sammanträde 3 december 2018 

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet

Protokollet justerades 2018-12-10
Anslaget sattes upp 2018-12-11
Sista dag för överklagande är 2019-01-02 
Anslaget tas ner 2019-01-03

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun

 


 

ANSLAG/BEVIS

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 november 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-12-07
Anslaget sattes upp 2018-12-10
Sista dag för överklagande är 2018-12-31
Anslaget tas ner 2019-01-01

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


 

ANSLAG/BEVIS

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2018

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet.

Protokollet justerades 2018-12-06
Anslaget sattes upp 2018-12-07
Sista dag för överklagande är 2018-12-28
Anslaget tas ner 2018-12-29

Protokollet förvaras på Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta kommun


 

UNDERRÄTTELSE - Samråd

Detaljplan för del av kv. Segerdal Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för del av kv. Segerdal från och med 21 november 2018 till och med 12 december 2018.

 

Planläggningen sker med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) och avviker från översiktsplanen. 

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen BMK 2017-163.

Sista inlämningsdatum: 12 december 2018.

Planen finns tillgänglig att läsa här.


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-11-20

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: GEN 316
Fabrikat: VW Passat
Plats: Parkering AR-terminalen

Registreringsnummer: ULD 388
Fabrikat: Citroen C8
Plats: Brunnbyvägen 10, Fotbollsplan

Registreringsnummer: OEN 366
Fabrikat: Volvo, A-traktor
Plats: Brunnbyvägen 10, Fotbollsplan

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-02-20

 


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-10-23

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Okänt
Fabrikat: VW Golf, svart
Plats: Invid väg 1040, Västersjö

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-01-23  


 

KUNGÖRELSE

Datum: 2018-10-17

Flyttade fordon
Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: APX 733
Fabrikat: Volvo S70
Plats: Väg 255, parkering Morga

Datum då kungörelsen tas ner: 2019-01-17    


KUNGÖRELSE

 

Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, Knivsta kommun

 

Härmed blir ni informerade om samråd för Detaljplan för Alsike Nord etapp 2, från och med 3 oktober 2018 till och med 14 november 2018.

 

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och frångår den fördjupade översiktsplanen från 2012 vad gäller tillåtet antal våningar. 

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget lämnar in dem skriftligt till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, Planenheten, 741 75, Knivsta. Märk handlingen PLA 2010-020015.

Sista inlämningsdatum: 14 november 2018.

Planen finns tillgänglig att läsa här.

 


 KUNGÖRELSE

Datum: 2018-09-24

Flyttade fordon
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Bildemo Upplands bildemontering AB, Östuna.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: Finskregistrerad VHG-743
Fabrikat: Citroen Xsara, silverfärgad
Plats: Pendlarparkeringen AR-terminalen

Registreringsnummer: NXD 188
Fabrikat: Peugeot 205, grön
Plats: Villebrådsgatan/Åsgatan

Registreringsnummer: BJR 486
Fabrikat: Nissan Primera, röd
Plats: Brunnbybadet

Datum då kungörelsen tas ner: 2018-12-27   


 

Kungörelse om slutlig rösträkning av 2018 års allmänna val 

Preliminär rösträkning
sker i varje vallokal efter att röstningen avslutats kl. 20.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 12 september 2018. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd. 

Slutlig rösträkning
av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala, med början måndagen den 10 september 2018, kl. 10.00. Räkningen inleds med att rösterna för riksdagsvalet räknas, därefter rösterna för val av kommunfullmäktige och slutligen landstingsfullmäktige.

Länsstyrelsen kommer under kvällen söndagen den 9 september och under natten mot måndagen den 10 september att ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommun. Detta kommer att ske så snart det är möjligt efter kl. 20 00 den 9 september.

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA


 

  • Senast uppdaterad 21 maj 2018