Till undermeny Karta Kontakt

Hälsoäventyret i Knivsta - nu undertecknas samverkansavtalet

2017-09-18

Sedan det första Hälsoäventyret invigdes i Uppsala 2001 har efterfrågan på verksamheten varit stor och över 100 000 elever har fått hälsoundervisning inom ramen för konceptet. Lokala Hälsoäventyr har byggts upp i samverkan med Håbo, Tierp och Östhammars kommun. Nu får även Knivsta ett eget Hälsoäventyr i delar av den gamla Gredelbyskolan.

- Hälsoäventyret är en del i en större satsning kring hälsofrämjande förskola och skola i Knivsta. Hälsa och lärande går hand i hand och vi måste ge våra barn och unga verktyg att ta ansvar för sin hälsa genom livet. Hälsoäventyret kompletterar och stärker andra aktiviteter som eleverna möter i skolan och på fritiden, säger Hans Åhnberg, utbildningschef i Knivsta kommun. 

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som erbjuder undervisning till skolever i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Hälsoundervisningen bygger på faktakunskap om människokroppen, sömn, stress, tobak, alkohol, kärlek, sexualitet och den egna identiteten. I en inspirerande, lustfylld och interaktiv miljö, med speciellt framtagen rekvisita, erbjuds eleverna att uppleva, experimentera och aktivera alla sinnen.

"Hälsoäventyrets verksamhet i Uppsala län är mycket uppskattad och erfarenheten är att det är en stor kunskaps- och informationskälla för såväl elever som lärare. Nu när Hälsoäventyret öppnar i Knivsta blir det en samlingspunkt för olika aktörer och kan vara en ryggrad i det lokala hälsoarbetet, säger Malena Ranch. "

Under hösten 2017 genomförs en ombyggnad av delar av gamla Gredelbyskolan med hjälp av en scenograf som är specialiserad på Hälsoäventyrets koncept. Rekrytering av två hälsopedagoger pågår. Med start 2018 ska cirka 70 skolklasser i Knivsta kommun, det vill säga runt 2000 elever, varje läsår få hälsoundervisning på olika teman i lokalerna. 

Knivsta kommun och Region Uppsala delar på kostnad och ansvar

Samverkansavtalet mellan Knivsta kommun och Region Uppsala innebär bland annat att de två aktörerna delar lika på driftkostnaden – totalt 1 850 000 kronor per år (för Knivsta kommuns del 925 000 kronor). Uppbyggnadskostnaden beräknas till totalt 800 000 kronor (för Knivsta kommuns del 400 000 kronor). Region Uppsala blir huvudman för verksamheten.

Tid och plats för undertecknande av samverkansavtal

Onsdag 20 september klockan 15.45. Samling vid Kontaktcenter i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 i Knivsta. Därefter gemensam promenad till gamla Gredelbyskolan där samverkansavtalet undertecknas.

Medverkande:

Hans Åhnberg, utbildningschef Knivsta kommun
Lena Dahlman, direktör för Hälsa och habilitering, Region Uppsala 
Björn-Owe Björk, (KD) ordförande utbildningsnämnden Knivsta kommun
Malena Ranch, (MP) ordförande Vårdstyrelsen, Region Uppsala

För mer information:

 
Hans Åhnberg, utbildningschef Knivsta kommun 
hans.ahnberg@knivsta.se tel 018-34 70 00

Malena Ranch (MP), ordförande Vårdstyrelsen 
malena.ranch@regionuppsala.se tel 0702-87 46 86

Björn-Owe Björk (KD), ordförande utbildningsnämnden Knivsta kommun
Bjorn-owe.bjork@knivsta.se tel 0702-25 44 95 

Lena Dahlman, förvaltningsdirektör Hälsa och habilitering
lena.dahlman@regionuppsala.se tel 018-611 88 48

  • Senast uppdaterad 18 sep 2017