Till undermeny Karta Kontakt

Gredelby hagar har gjorts ännu mer tillgängligt – invigning och fågelskådning lördag 29 april

2017-04-27

Gredelby hagar är ett välbesökt naturområde i Knivsta tätort. Här finns betesmarker och våtmarker med stora naturvärden och en rik flora av örter och svampar. Här är det lätt att komma nära och skåda både häckande och rastande fåglar. Knivsta kommunfullmäktige beslutade den 26 april att ge samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att inrätta ett kommunalt naturreservat för Gredelby hagar och Trunsta träsk. Därmed säkras dessa rekrations- och naturvärden för framtida generationer. 

Nu har området gjorts ännu mer tillgängligt för allmänheten med nya informationstavlor, bänkar och vägvisare. I samband med Knivsta Naturskolas årliga fågelskådningsdag firas att det nu är lättare att hitta, vistas och lära sig mer om naturen i hagarna.

Lördag 29 april klockan 10.00 vid fågeltornet i Gredelby hagar

 

Invigning av nya bänkar, informationstavlor med mera.
Kommunalråden Klas Bergström (M) och Peter Evansson (S) deltar i invigningsceremonin
Mellan klockan 9 och 11.30 bjuds allmänheten in till fågelskådning – det finns kikare att låna, men man får gärna ta med en egen. Aktiviteter i olika former - vi bygger holkar, går en tipsrunda och leker lekar. 

Arrangörer är Upplandsstiftelsen, Knivsta naturskola i Eda, Ornitologiska Föreningen, Trunstagruppen och Knivstas park- och naturenhet.
Varm välkommen! 

För mer information:

Sara Antell, Knivsta naturskola tel 073-826 17 48

 

 
  • Senast uppdaterad 27 apr 2017