Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun får 500 000 kronor till filmprojekt från statsbidraget Skapande skola

”Den växande staden” ska fånga ungdomarnas tankar och funderingar kring att växa upp i en växande stad.

Statens kulturråd delar varje år ut Skapande skola-medel till kommuner och enskilda friskolor. Skapande skola ska vara ett komplement till skolans befintliga verksamheter och ska tillföra något nytt till skolan. 
Knivsta kommun har tilldelats 500 000 kronor för Skapande skola för läsåret 2018/2019.

I årskurs F-3 ska bidraget bland annat användas till teaterbesök och i årskurs 4 till författarbesök. I årskurs 5 inleds ett projekt som kommer pågå fram till årskurs 9; ett filmprojekt om ”Den växande staden”. Genom filmning, tillverkning av figurer för filmerna, stillbildsfotografering med mera kommer eleverna i olika årskurser att involveras i projektet. Huvudansvaret för filmen kommer ligga på eleverna i årkurs 7. 

I slutet av varje läsår arrangeras en filmgala där elever i årkurs 9 är prisutdelare. Projektet ska löpa under tre år. 

- Vår förhoppning är att vi med dessa aktiviteter når ut till elevgrupper i kommunen med olika teman för mötet med professionella kulturaktörer.

- Samtidigt som vi ger våra elever en kulturupplevelse så erbjuder vi också en möjlighet att se kulturen som ett medel att föra fram ett budskap, till exempel med en film eller en bild. Vi vill hjälpa våra ungdomar att berätta om hur det är att vara ung i en växande kommun och vilka frågor som är särskilt viktiga för dem att belysa. Vi vill också ge dem möjligheten att prova på många olika uttrycksformer såsom dans, teater, stillbildsfotografering och film, säger Monika Warsén, utvecklingschef för förskola och skola i Knivsta kommun.  

För mer information:

Monika Warsén, utvecklingschef förskola/skola Knivsta kommun

Monika.warsén@knivsta.se  018-34 72 04

Om Skapande skola:
Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Bidraget delas ut årligen sedan 2008.  Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

 
  • Senast uppdaterad 24 maj 2018