Till undermeny Karta Kontakt

Bygg- och miljönämndens energipris 2018

2018-02-27

Bygg- och miljönämnden premierar energimedvetna byggherrar
Pristagarna är Robert Eriksson och Madelaine Svedbäck med sitt energisnåla hus

I år är det tredje gången som Knivsta kommuns bygg- och miljönämnd delar ut ett energipris.  Tanken är att varje år dela ut priset till en byggherre som visar på en genomtänkt och ekonomisk energiförbrukning vid en bygglovsansökan av ett småhus (en- och tvåbostadshus), Vinnaren utses genom den energiberäkning som alltid ska lämnas in vid alla nybyggnationer av bland annat småhus.

En byggnadens energianvändning ska uppnå minst Boverkets byggregler. Men vi vill premiera den som går längre än så och bygger riktigt energieffektivt. Förutom att den enskilde husägaren kommer att spara mycket pengar under husets livstid så är det ett aktivt bidrag till kommunens vision om att vara ”en föregångskommun och mötesplats för det hållbara samhället”, säger Boo Östberg  ( C ), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Den som ska bygga ett hus måste uppfylla kraven och byggreglerna från Boverket annars ger inte Knivsta kommun något startbesked, vilket betyder att bygget inte får sättas igång.

Prisutdelningen sker på fredag den 2 mars kl. 13.30 på fastigheten Gredelby 4:125 Småskolevägen 3, byggherrar är Robert Eriksson och Madelaine Svedbäck. Prisutdelningen gäller småhus. Boo Östberg överlämnar blommor och en plakett att sätta upp på husets fasad.

Media är välkomna att delta i prisutdelningen.

 

Fakta om energipriset
Inför 2015 års mål för bygg- och miljönämnden beslutade nämnden att premiera de som väljer att bygga energisnåla byggnader. Priset är uppdelat i två kategorier, en för småhus som delas ut nästa vecka. Ett för övriga byggnader som flerbostadshus, industrilokaler med mera, det kommer att delas ut vid ett senare tillfälle.

Kontakuppgifter

Boo Östberg, ordförande Bygg- och miljönämnden
Mobil 0708-38 83 70
E-post boo.ostberg@knivsta.se

Christofer Mattson, Byggnadsinspektör
Telefon 018-34 70 00
christofer.mattsson@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 27 feb 2018