Till undermeny Karta Kontakt

Informationsmöte om nytt kommunalt HVB – Gredelbyskolan

2016-03-21

Informationsmöte för närboende angående ett nytt kommunalt HVB – Gredelbyskolan

Vård- och omsorgskontoret i Knivsta har fått uppdraget av socialnämnden att starta ytterligare ett kommunalt Hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn. Planerad lokal är den nya delen av det som tidigare var Gredelbyskolan. 

Sveriges kommuner anvisas att ta emot ensamkommande barn och unga enligt ett s.k fördelningstal över riket som baseras på Migrationsverkets prognos. Migrationsverket anvisar ungdomarna och kommunen är skyldig att hjälpa barn som flytt från krig och våld i sina hemländer.

Boendet kommer att öppna sin verksamhet senare under 2016, när ombyggnationen är klar. Boendet kan ta emot både pojkar och flickor.

I boendet kommer ungdomarna att ha en strukturerad tillvaro och det finns bemanning dygnet runt. Ungdomarna går i skolan, får språkträning och en introduktion till det svenska samhället. Förutom läxläsning så ordnas även olika aktiviteter.

Informationsmöte för boende i närområdet

Knivsta kommun har bjudit in boende i närområdet till ett möte där representanter från kommunen finns på plats för att ge information till närboende och för att svara på frågor. Mötet hålls i Knivsta kommunhus i Tilassalen tisdag den 22 mars kl 18.30.

Kontaktuppgifter
Gudrun Orava
018-34 70 09
gudrun.orava@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 22 mar 2016