Till undermeny Karta Kontakt

Energimedvetna byggherrar premieras

 23 maj 2016

Bygg- och miljönämnden premierar energimedvetna byggherrar
Första pristagarna är Nicklas och Ann Jonsson med sitt energisnåla hus

I år är det första gången som Knivsta kommuns bygg- och miljönämnd delar ut ett energipris.  Tanken är att varje år dela ut priset till en byggherre som visar på en genomtänkt och ekonomisk energiförbrukning vid en bygglovsansökan av ett småhus (en- och tvåbostadshus), Vinnaren utses genom den energiberäkning som alltid ska lämnas in vid alla nybyggnationer av bland annat småhus

En byggnads energianvändning ska uppnå minst Boverkets byggregler. Men vi vill premiera den som går längre än så och bygger riktigt energieffektivt. Förutom att den enskilde husägaren kommer att spara mycket pengar under husets livstid så är det ett aktivt bidrag till kommunens vision om att vara ”en föregångskommun och mötesplats för det hållbara samhället”, säger Boo Östberg(C), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Den som ska bygga ett hus måste uppfylla kraven och byggreglerna från Boverket annars ger inte Knivsta kommun något startbesked, vilket betyder att bygget inte får sättas igång.

Första prisutdelningen sker på onsdag den 25 maj kl. 16.45 på fastigheten Ekhamn 1:90 Södra Ekhamn 511, byggherrar är Nicklas Jonsson och Ann Jonsson. Prisutdelningen gäller småhus. Boo Östberg överlämnar blommor och en plakett att sätta upp på husets fasad.

Media är välkomna att delta i prisutdelningen.

Fakta om energipriset
Inför 2015 års mål för bygg- och miljönämnden beslutade nämnden att premiera de som väljer att bygga energisnåla byggnader. Priset är uppdelat i två kategorier, en för småhus som delas ut nästa vecka. Ett för övriga byggnader som flerbostadshus, industrilokaler med mera, det kommer att delas ut vid ett senare tillfälle.

Kontakuppgifter

Boo Östberg, ordförande Bygg- och miljönämnden
Mobil 0708-38 83 70
E-post boo.ostberg@knivsta.se

Christofer Mattson, Byggnadsinspektör
018-34 74 94
E-post
christofer.mattsson@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 23 maj 2016