Till undermeny Karta Kontakt

Ägare av husvagn har avböjt alternativ placering – nu flyttas husvagnen


2016-01-12

Knivsta kommun tar om ett par dagar hjälp av kronofogdemyndigheten för att transportera bort den husvagn som står olovligen uppställd i Knivsta centrum sedan slutet av oktober 2015.

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter är det inte tillåtet att ställa upp husvagn eller campa på offentlig plats.

Redan när husvagnen ställdes upp informerade kommunen ägaren om att den står olovligen uppställd och man bad honom flytta den, men utan resultat.

Då husvagnen har upplåtits som bostad erbjöds ägaren att hyra en annan plats för husvagnen. På den platsen finns tillgång till el, toalett och sophämtning. Detta skedde före jul. Ägaren har avböjt erbjudandet.

Sammantaget gör det att kommunen nu tar hjälp med handräckning från kronofogdemyndigheten för att transportera bort husvagnen.

Kommentarer:

Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande
Tel/mob: 018-34 71 10
E-post: klas.bergstrom@knivsta.se


  • Senast uppdaterad 12 jan 2016