Till undermeny Karta Kontakt

Nu finns en gemensam lokal för frivilligverksamhet i Gredelbykyrkan

2016-01-26

Knivsta kommun och frivilligorganisationerna har tecknat ett avtal om aktiviteter i en gemensam lokal i Gredelbykyrkan

Det är många frivilliga krafter som bidrar till att stödja och välkomna flyktingar som kommer till Knivsta kommun. Det gäller både enskilda personer, frivilligorganisationer och nätverk. 

Knivsta kommun hyr sedan tidigare en lokal på bottenvåningen i Gredelbykyrkan. I förra veckan tecknades avtal med de lokala frivilligorganisationerna Svenska kyrkan, Gredelbykyrkan och Röda korset om att använda lokalen för verksamhet och aktiviteter som vänder sig till asylsökande, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn.

Aktiviteterna i lokalen startar denna vecka och pågår både dag- och tidig kvällstid. Frivilligorganisationerna erbjuder flera olika verksamheter som café, läxläsning eller språkträning. Under våren kommer detta samarbete att utvecklas och ytterligare samverkansparter kan komma att medverka.

-    Det är mycket glädjande att vi kan erbjuda en centralt belägen lokal i Knivsta för de frivilliga krafter som vill bidra till att göra Knivsta till ett inkluderande samhälle. Målsättningen är att den ska användas för att på ett bra sätt göra tiden i Knivsta så positiv som möjligt för människor som har varit på flykt, säger Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande.

Informationen om verksamheten, frivilligorganisationerna i Knivsta och möjligheter att bidra eller hjälpa till på olika sätt är under uppbyggnad. Men redan nu finns viss information på knivsta.se, se mer i högerspalten.

Kontaktuppgifter

Elin Åström, frivilligsamordnare Knivsta kommun
Mob: 0727 – 29 68 46
E-post: elin.astrom@knivsta.se

Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande
Mob: 0705-27 53 43
E-post: klas.bergstrom@knivsta.se

Eva Appelgren, Röda korset
Telefon: 018-52 54 44
E-post: knivsta@redcross.se

Margareta Larsson, Gredelbykyrkan
Mobil: 0706-27 90 76
E-post: info@gredelbykyrkan.se

I skrivande stund har vi inte fått tag i kontaktuppgifter till en representant för Svenska kyrkan, men vi hjälper gärna till att förmedla kontakten.


  • Senast uppdaterad 26 jan 2016