Till undermeny Karta Kontakt

Delar av socialnämndens verksamhet trångbodd - nämnden tar ställning till att hyra externa lokaler

2016-08-27

 

Vid sitt sammanträde den första september tar socialnämnden ställning till ett förslag om att hyra lokaler invid Sågverkstorget i Knivsta centrum. Avsikten är att i lokalen rymma den öppna verksamheten Lyckträffen tillsammans med enheten för gemensam bemanning inom vård och omsorg.

Bakgrunden till förslaget är att Knivsta kommun vuxit kraftigt under senare år vilket lett till att hemtjänsten, hemsjukvården och rehabiliteringen har ökat i omfattning. Från årsskiftet tar kommunen också över ansvaret för hela hemsjukvården, en verksamhet som i dag delvis ligger ute på entreprenad.

Sammantaget gör det att verksamheten behöver större gemensamma lokaler för att rymmas och kunna fungera enligt de nya lagkrav som ställs bland annat på arbetsmiljö, dokumentation och ökad samverkan mellan olika professioner.

- Förslaget kommer från förvaltningen och jag ställer mig bakom det säger Göran Nilsson, socialnämndens ordförande. Jag bedömer också att vi i nämnden är eniga om detta efter att vid ett par tillfällen ha diskuterat frågan i arbetsutskottet.

- Lyckträffens verksamhet är mycket viktig för kommunen, men vi måste också se till att övriga verksamheten har lokaler som kan fungera både ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv.

Lyckträffen ska arbeta förebyggande för att motverka ohälsa på grund av ensamhet och social isolering. Målgruppen för verksamheten är alla daglediga i kommunen, oavsett ålder och ursprung.

- Vi tror att en placering av denna öppna verksamhet invid Sågverkstorget kan vara mycket positiv för verksamheten. Den blir mer synlig och förhoppningsvis blir det också tydligare att verksamheten är öppen för alla daglediga oavsett ålder kommenterar Mats Ståhl Elgström, socialchef i Knivsta kommun.

Om socialnämnden fattar beslut enligt förvaltningens förslag är avsikten att Lyckträffen ska dela lokalen med två till tre personer från enheten för gemensam bemanning, inklusive en gemensam chef.

- Den främsta orsaken är att vi bara har en person anställd inom Lyckträffen och att vi enligt arbetsmiljölagen ska motverka ensamarbete. Genom att samlokalisera skapar vi en bättre arbetsmiljö och större trygghet. Likaså får de anställda närhet till den gemensamma chefen säger Mats Ståhl Elgström.

Den yta som Lyckträffen kommer att förfoga över i den nya lokalen är ungefär lika stor som dagens lokal på Faktorns gata 6. Mats Ståhl Elgström hoppas att verksamheten fortsättningsvis ska kunna fungera på ett bra sätt.

- Vi har genomlyst flera olika alternativ och kommit fram till att detta är den bästa lösningen. Även om Lyckträffen nu flyttar ut från den direkta närheten till våra boende för äldre är de förstås fortsatt välkomna att bedriva sin uppsökande verksamhet. Även trädgården på Estrids gård står till förfogande för deras aktiviteter.

Under sommaren har förvaltningen och nämnden fört dialog med volontärerna i Knivsta om förslaget att hyra externa lokaler för Lyckträffens verksamhet.

Mer information:

Under dagen kommer kallelse till nämndens sammanträde att publiceras på kommunens webbplats. Då hittar du handlingen via länk till höger på denna sida.

Kontakt:

Göran Nilsson, socialnämndens ordförande
Mob: 0706-34 90 60
E-post: goran.nilsson@knivsta.se

Mats Ståhl Elgström, socialchef
Tel/mob: 018.34 70 73
E-post: mats.elgstromstahl@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 26 aug 2016