Till undermeny Karta Kontakt

E-postmeddelande inte skickat från tjänsteman i kommunen

2016-08-11

Kommunens tekniska utredning av det e-postmeddelande som inkommit till diariet bekräftar att det inte sänts från en tjänsteman i kommunen.

Det är också klarlagt att det inte har skett något dataintrång i kommunens IT-miljö.

I e-postmeddelandet finns ett IP-nummer som visar att det sänts från en webbserver placerad utanför Sveriges gränser. Från den webbservern är det möjligt att skicka e-post med annan avsändares namn och organisation.

Bakgrund

Det var strax efter kl 22 i går kväll som det inkom ett e-postmeddelande till Knivsta kommuns diarium där innehållet rör gatuköket Mojjen i Knivsta och dess relation till kommunen. Som avsändare står kommunens exploateringschef.

Efter att ha läst meddelandet bedömde kommunen att det inte är sänt av exploateringschefen själv. Som grund för bedömningen låg meddelandets innehåll, språk och formuleringar.

Händelsen är polisanmäld.

Kontakt:

Maria Lindbäck
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Knivsta kommun
Tel/mob: 018-34 70 43

  • Senast uppdaterad 10 aug 2016