Till undermeny Karta Kontakt

Kommunstyrelsen har beslutat att arrendeavtal med Mojjen i Knivsta AB ska sägas upp. Ett kontraktsförslag ska tas fram för ny plats på Järnvägstorget


2 november 2015

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i dag att arrendeavtalet mellan Knivsta kommun och Mojjen i Knivsta AB ska sägas upp. Uppsägningen innebär att avtalet upphör att gälla den 1 september 2016.

Vidare beslutade man att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på ett nytt arrendekontrakt med Mojjen i Knivsta AB. Kontraktet ska avse det av kommunen tidigare iordningställda området på Järnvägstorget. Arrendeområdets storlek bör medge en möjlig utbyggnad av gatuköket och arrendepriset bör vara anpassat efter platsens kommersiella läge.

Bakgrunden till beslutet är att den plats som det nuvarande arrendeavtalet avser har ställts i ordning för förbättrad tillgänglighet till Knivsta station med bredare trappor, hiss och förbättrade utrymmen för resenärer och bussar.

Kommunen har sedan tidigare erbjudit Mojjen i Knivsta AB en annan placering på Järnvägstorget, alldeles norr om den plats som det nuvarande arrendeavtalet avser. Kommunen har inte kunnat komma överens med Mojjens ägare om en flytt av gatuköket till denna plats, men kommunens önskan är att ha Mojjen kvar i Knivsta centrum.

Beslutet i kommunstyrelsen var inte enhälligt.

Kommentarer och frågor:

Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande
Mob: 0705-27 53 43
E-post: klas.bergstrom@knivsta.se

Tobias Arvidsson, samhällsbyggnadschef
Tel/mob: 018-34 79 78
E-post: tobias.arvidsson@knivsta.se 


  • Senast uppdaterad 2 nov 2015