Till undermeny Karta Kontakt

Starten av Kontaktcenter Knivsta har ökat tillgängligheten till kommunen

2015-01-14

Sedan Kontaktcenter Knivsta startade hösten 2013 har tillgängligheten till kommunen ökat. I en servicemätning som genomfördes senhösten 2014 fick 87 procent av dem som ringde till kommunen kontakt med en handläggare vid första försöket. 78 procent fick svar på frågan och hela 90 procent upplevde att de fick god information, att handläggaren visade intresse och engagemang samt gav ett gott bemötande. Därmed placerar sig Knivsta på sjätte plats i en jämförelse av kommunernas tillgänglighet på telefon.

Vid motsvarande mätning 2013 hamnade Knivsta på plats 27. Då fick 61 procent kontakt med handläggare, 39 procent fick svar på sin fråga, 48 procent upplevde att de fick god information och 58 procent att de möttes av intresse och engagemang. Redan 2013 fick Knivsta goda betyg när det gäller bemötande, men man nådde inte riktigt lika långt som 2014.

Servicemätningen ingår som en del i Kommunens Kvalitet i Korthet som varje år genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avsikten är att ge Sveriges kommuner en möjlighet att beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra.

- Jag är förstås väldigt glad över resultatet säger Sophia W Renemar, kontaktcenterchef. Vi har en hög ambitionsnivå och vårt goda samarbete med kommunens olika verksamheter är en nyckel till framgången. Det ger kommunvägledarna möjlighet att ge bra svar på väldigt många av de frågor som kommer in till oss.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att Sveriges kommuner ska använda dem som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen, samt i dialogen med invånarna. Mätning sker inom fem olika områden - Kommunens tillgänglighet; Trygghetsaspekter i kommunen; Medborgarens delaktighet och kommunens information; Kommunens effektivitet samt Kommunen som samhällsutvecklare.

- Mätningen är omfattande. Som för alla kommuner visar Knivsta både goda och mindre goda resultat. Positivt är förstås att tillgängligheten till kommunen har förbättrats. Å andra sidan ser vi att väntetiderna till särskilt boende och förskolan har ökat. Det säger Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Mätningen blir nu ett redskap i den fortsatta styrningen av Knivsta. Vi kommer att arbeta vidare med att på djupet analysera och söka förståelse för de resultat vi fått för våra verksamheter.

Mer information

Mer information om KKiK och 2014 års resultat finns på SKL: webbplats - se länkarna till höger på sidan.

Kontaktinformation

Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande
e-post: klas.bergstrom@knivsta.se
Mobil: 070-527 53 42

Sophia W Renemar, chef för Kontaktcenter Knivsta
E-post: sophia.w.renemar@knivsta.se
Tel/mob: 018-34 78 48

 

  • Senast uppdaterad 14 jan 2015