Till undermeny Karta Kontakt

Knivstas skolor ska lyfta i samarbete med Uppsala universitet

1 december 2015

Alla elever ska bli godkända i alla ämnen. Det är en grundförutsättning för ett livslångt lärande. Men hur ska målet nås? Vad kan skolan göra bättre för att hjälpa alla elever att nå sina mål? Dessa funderingar gjorde att utbildningskontoret i Knivsta kommun tog kontakt med Uppsala universitet, det var dags för ett nytt angreppssätt.  Skollagen säger att skolan ska arbeta med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför var det viktigt att träffa forskare och diskutera ett samarbete. Resultatet blir en forskningscirkel – ”Ledning och styrning för ökad måluppfyllelse i skolan”- som genomförs i ett samarbete mellan Knivsta kommun och Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.

Forskningscirkeln börjar den 3 december på Blåsenhus i Uppsala. Leder cirkeln gör Anders Arnqvist, professor och chef för rektorsutbildningen. Deltagare är alla rektorer i Knivsta. Tillsammans ska de försöka hitta lösningar och förklaringar till varför inte alla elever blir godkända i alla ämnen

-         - Vår tanke är att vi med ett gemensamt kunskapssökande mellan forskare och rektorer ska hitta arbetsmetoder i klassrummet samt former för styrning och ledning. Med dessa nya verktyg ska alla elever i våra skolor kunna nå sina mål, säger Hans Åhnberg, utbildningschef i Knivsta kommun.

Elisabeth Nilfors, dekanus vid fakulteten för utbildningsvetenskaper har sökt och fått medel från Vinnova för att kunna genomföra denna forskningscirkel under ett år, med Anders Arnqvist, som är en mycket kunnig och erfaren ledare .

-          - Det känns bra att vi kan samverka med skolan och använda vår forskning på ett relevant sätt. Vi kan dela varandras kunskaper och erfarenheter och med forskningens hjälp hitta gemensamma nämnare för att skolorna ska kunna hjälpa eleverna att nå sina mål, säger Elisabet Nilfors.

Fakta

Forskningscirkeln börjar den 3 december kl 8.30 på Blåsenhus, von Kraemers Allé 1A Uppsala.

Forskningscirklar är en form för ömsesidigt kunskapsutbyte på en praktiknära nivå där en grupp lärare själva formulerar ett problem och utforskar detta med en forskare från universitetet som handledare. Metoden har praktiserats på olika håll i Sverige och inom olika ämnesområden.

Kontaktuppgifter
Hans Åhnberg, utbildningschef Knivsta kommun 018-34 70 00
hans.ahnberg@knivsta.se

Marianne Vikström, utvecklingschef skola/förskola 0708-56 31 88
marianne.vikstrom@knivsta.se

Lars Olsson, samordnare vid Forum för samverkan, Uppsala universitet, 070-425 00 99
lars.olsson@forumforsamverkan.uu.se

  • Senast uppdaterad 1 dec 2015