Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från styrelse och nämnd

2019-10-07

kommunhuset entré med ljung i förgrunden 420

 

Förslag på ny VA-taxa 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 23 september att föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny VA-taxa. Bakgrunden är att Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Förslaget innebär att anläggningsavgifterna höjs med 9 procent från och med 1 januari 2020. Brukningsavgifterna behålls oförändrade. Pontus Lamberg (KD) och Hans Nyberg (SD) reserverade sig. 

Ansökan om medlemskap i nätverket Glokala Sverige

Kommunstyrelsen beslutade om fortsatt implementering av Agenda 2030 för ett aktivt arbete med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Man beslutade bland annat att Knivsta kommun under hösten 2019 ska ansöka om medlemskap i nätverket Glokala Sverige, samt att kommunens deltagande där ska synliggöras. I nätverket ska kommuner och regioner kunna samverka, få kunskap och inspiration i arbetet med hållbar utveckling. Pontus Lamberg (KD), Hans Nyberg (SD) samt Anna Koskela Lundén (L) reserverade sig. 

Parkeringsavgift får användas på kommunala gator

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade på sitt möte den 30 september att parkeringsavgift får användas för att reglera gatuparkering på kommunala gator i Knivsta kommun. 

Sedan 2013 är pendlarparkeringarna avgiftsbelagda. Övrig parkering på centrala gator är tidsbegränsad med parkeringsskiva. Ett växande Knivsta har påverkat parkeringssituationen. Pendlarparkeringarna har periodvis mycket hög beläggning och när de är fulla finns inget parkeringsalternativ för de som behöver längre parkering än tre timmar.

För att bättre kunna reglera användandet och samnyttjandet av kommunens gatuparkering ges nu möjlighet att reglera parkering med avgift på kommunala gator i hela Knivsta kommun.

Läs om fler beslut och ta del av handlingar via länkarna till höger. 

  • Senast uppdaterad 7 okt 2019