Till undermeny Karta Kontakt

Namninsamling till stöd för folkomröstning överlämnad

2019-11-06

överlämning av namninsamling till politiker från företrädare för folkinitiativ

Kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S) tar emot pärmen med namnunderskrifter av företrädare för folkinitiativet, Lena Isenstam och Cecilia Annerén. 

På onsdagen överlämnade företrädare för ett folkinitiativ en pärm med namnunderskrifter till kommunen. Namninsamlingen stödjer en önskan om folkomröstning för att omförhandla det så kallade fyrspårsavtalet, som Knivsta kommunfullmäktige godkände i december 2017.

Fyrspårsavtalet i korthet

I fyrspårsavtalet, som är slutet tillsammans med staten och Region Uppsala, åtar sig Knivsta kommun att fram till 2057 möjliggöra för byggandet av sammanlagt 15 000 bostäder, fokuserat på områdena Alsike och Västra Knivsta.  Statens insats i avtalet är bland annat att bygga ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm, samt en station i Alsike.

Folkinitiativ för att föreslå en folkomröstning 

Två av företrädarna för folkinitiativet kommenterar bakgrunden till namninsamlingen: 

- Vi är inte emot fyra spår utan det är antalet bostäder i avtalet som vi är kritiska till. Vi vill att Knivsta kommun begär en omförhandling av avtalet med staten med avsikten att kraftigt minska antalet bostäder man åtar sig att bygga. 
- Vi vill ha en kommunal folkomröstning om det här. Det har varit ett mycket stort engagemang bland kommuninvånarna och vi har fått ihop 1 850 namnunderskrifter, säger Cecilia Annerén och Lena Isenstam. 

Kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson (S), som tog emot namninsamlingen på onsdagsmorgonen, välkomnar folkinitiativet.

- Folkinitiativ, som innebär möjligheten för kommuninvånare att föreslå en folkomröstning, är inte så vanligt i Sverige. Jag tycker det är bra att de demokratiska instrument som finns används, säger Peter Evansson (S).

Det här händer nu 

  • Namninsamlingen och folkinitiativet diarieförs som inkommande handling.
  • Folkinitiativet tas upp som ett anmälningsärende på kommunfullmäktiges möte 21 november. Då förväntas fullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag att bereda frågan.
  • Ett första steg blir att kontrollera och räkna namnunderskrifterna. För att ett folkinitiativ ska kunna leda till en folkomröstning måste det undertecknas av minst tio procent av de röstberättigade invånarna i kommunen. 
  • Om det finns tillräckligt många korrekta namnunderskrifter kommer kommunfullmäktige rösta om de vill ha en folkomröstning i frågan. Det krävs att en tredjedel av ledamöterna röstar ja för att så ska bli fallet. 
  • Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. Det innebär att fullmäktige inte är bundna att följa resultatet av en folkomröstning.

 

Läs mer om kommunala folkomröstningar och folkinitiativ via länk till höger. Du kan även läsa mer om fyrspårsavtalet via länk till höger. 

 
  • Senast uppdaterad 6 nov 2019