Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Margarethahemmet Särsta 38:4

2019-03-04

Margarethahemmet

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 att anta Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4. Detaljplanen vann laga kraft den 11 februari 2019.

Syfte

Detaljplanens huvudsyfte är att göra det möjligt att bygga nya förskole- och skollokaler på södra delen av planområdet. Samtidigt skapas möjlighet att bygga nya bostäder i den norra delen av området, samt möjliggöra ett flertal olika funktioner som vårdboende, bostäder och centrumändamål i de befintliga byggnaderna. Detaljplanen innehåller skydds- och varsamhetsbestämmelser för att bevara områdets värdefulla kulturmiljö.  

För mer information – se länken till höger. 
 
  • Senast uppdaterad 4 mar 2019