Till undermeny Karta Kontakt

Eldningsförbud upphävt

2019-07-03

eldar

Foto: AdobeStock

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva förbudet mot eldning utomhus i Uppsala län, som beslutades den 16 juni. Den nya ordningen gäller från och med klockan 16.00 onsdagen 3 juli. 

Beslutet  har fattats på inrådan av länets räddningstjänster och med stöd av prognoser från SMHI.

Tänk på att vara försiktig om du eldar utomhus och att det lokalt fortfarande kan finnas risk för antändning och spridning av brand.

Eldning sker alltid på eget ansvar. Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden om du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.

  • Senast uppdaterad 3 jul 2019