Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från fullmäktige och nämnd

2019-02-25

kommunhuset entré med ljung i förgrunden 420

 

Detaljplan för Södra Ar, etapp 1, är antagen

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 13 februari att anta Detaljplan för Södra Ar, etapp 1, Gredelby 1:3 m.fl. Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för verksamheter inom bland annat industri, kontor, service, idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Britta Lästh (KNU) och Björn-Owe Björk (KD) anmälde reservation mot beslutet. 

Ny VA-taxa fastställd

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa. Bakgrunden är att Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Den nya VA-taxan innebär att anläggningsavgifterna höjs med 7 procent under våren. Brukningsavgifterna behålls oförändrade.

Villkor för food trucks i kommunen

Samhällsutvecklingsnämnden enades på sitt sammanträde den 11 februari om en taxa för den som vill ställa upp en mobil matvagn, en så kallad food truck, i kommunen. För att administrera och samordna handläggningen av matförsäljning på allmän plats planerar kommunen att fakturera en självkostnad från företagaren. Ärendet ska nu vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan taxan kan införas.

Ta del av fler beslut och handlingar via länkarna till höger. 

 

 
  • Senast uppdaterad 25 feb 2019