Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från utbildningsnämnden

2019-04-10

kommunhuset mars - 420

Åtgärdspaket för att spara 850 000 kronor

Utbildningsnämnden beslutade på sitt möte den 9 april att genomföra ett ekonomiskt åtgärdspaket för att spara sammanlagt 850 000 kronor under 2019. Bakgrunden är att en tidig prognos visat att kommunen riskerar att inte nå det finansiella målet 2019. I mars beslutade därför kommunstyrelsen att uppmana nämnderna att genomföra åtgärder som innebär att kommunens ekonomi förbättras, framför allt på lång sikt. 

 

Nattis upphör

Som en del i besparingsåtgärderna beslutade utbildningsnämnden bland annat att upphöra med erbjudande av så kallat ”nattis”, alltså omsorg på obekväm tid för vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger. Verksamheten utförs idag av en nanny-förmedling i privat regi. Erbjudandet upphör för nya sökande från och med april 2019 och för samtliga från och med 1 januari 2020. Anneli Löfling (KN.NU) reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande. 

 

Utökad tid på förskola upphör för barn till arbetssökande

Utbildningsnämnden beslutade också att upphöra med erbjudande till arbetssökande om utökad tid på förskola, samt att inte längre erbjuda fritidshem och fritidsklubb till barn till arbetssökande. Idag erbjuds barn till vårdnadshavare som är arbetssökande att gå i förskola fler än de lagstadgade 15 timmarna per vecka, samt att gå på fritidshem samt fritidsklubb. Det här kommer inte längre erbjudas från och med halvårsskiftet 2019.

 

Utredning om ny idrottshall söder om Adolfsbergsskolan

Utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Kommunfastigheter och Alsikebolaget utreda ett nytt läge för en ny idrottshall söder om Adolfsbergsskolan. Bakgrunden är att den tidigare planeringen kring ett idrotts- och aktivitetshus i Alsike har avbrutits. Den nya Adolfsbergsskolan står utan idrottshall och förvaltningen föreslår en fullstor sporthall som går att dela av för att klara idrottsundervisningen. Förvaltningen och Kommunfastigheter ska återkomma till utbildningsnämnden med förslag på läge för idrottshallen samt en kostnadsbedömning. 

Läs om fler beslut och ta del av handlingar via länken till höger.
  • Senast uppdaterad 10 apr 2019