Till undermeny Karta Kontakt

Kommunen söker intressent till arrende för uppställning av gatukök

2017-09-06

Knivsta kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla intresse för att under fem år arrendera yta för uppställning av gatukök i Knivsta centrum.

Sammantaget uppgår ytan till 200 kvadratmeter, men en eventuell arrendator behöver inte uppta hela ytan. Det kan även tänkas att det ryms två kompletterande verksamheter på platsen.

Som arrendator ansvarar du för att ansöka, bekosta, åtgärda och under hela avtalstiden bibehålla samtliga myndighetskrav och tillstånd som behövs för uppställningen och verksamheten. Härmed avses exempelvis bygglov, tillstånd hos polis, kommunens miljöenhet etc.

Är du intresserad av att arrendera plats ska du skicka in din intresseanmälan via brev eller e-post senast 2017-10-02.

Mer information om villkoren samt hur du anmäler intresse finns via länk till höger på sidan.

Välkommen med din intressenamälan!

  • Senast uppdaterad 6 sep 2017