Till undermeny Karta Kontakt

Tobaksfria veckan 20-26 november

2017-11-22

Affisch med ballonger om tobaksfria veckan

 

Sveriges kommuner har betydande uppgifter i det tobaksförebyggandet arbetet som upprätthållande av rökfria miljöer. Regeringens målsättning att nå ett rökfritt Sverige till 2025. Det betyder att mindre än 5 procent av befolkningen röker. Stort fokus ligger på just en minskad cigarettrökning.

Viktigt med en rökfri skoltid

Att ha en rökfri skoltid är viktigt, undersökningar visar att om du inte börjar röka före 18 års ålder så börjar du troligtvis inte alls. Kommunens skolor deltar i projektet ”En tobaksfri skoltid” som är ett samarbete mellan Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län och Hälsoäventyret. Ambassadörer för detta projekt är ungdomar från bland annat Knivsta. Projektet startades under sommaren 2017 och alla idéer och förslag som ungdomarna samlat på sig har resulterat i ett material som ska användas för att sprida information om tobak och rökning.

En annan satsning på god folkhälsa är Hälsoäventyret som öppnar sin verksamhet i Knivsta i början av nästa år. Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet som erbjuder undervisning till skolelever från årskurs 2 till 9. Hälsoundervisningen bygger på faktakunskap om människokroppen, sömn, stress, tobak, alkohol, kärlek, sexualitet och den egna identiteten

- Hälsoäventyret är en del i en större satsning kring hälsofrämjande förskola och skola i Knivsta. Hälsa och lärande går hand i hand och vi måste ge våra barn och unga verktyg att ta ansvar för sin hälsa genom livet, säger Hans Åhnberg, utbildningschef i Knivsta kommun. 

Tobacco endgame

Det är viktigt att barn har en rökfri skoltid, men det är lika viktigt att vi vuxna också har en rökfri arbetsmiljö. Inge ska behöva utsättas för tobaksrök i kommunens lokaler. Därför har kommunen en rökpolicy som gäller för samtliga anställda.

Att få ett rökfritt samhälle är et långsiktigt arbete och Knivsta kommun bidrar till detta genom att vi har tagit beslutet att ställa sig bakom målet 2025 ”Tobacco endgame”

Knivsta kommun vill medverka till en minskad rökning i Sverige och därmed en förbättrad folkhälsa.

Så vi hoppas att kommunen 2025 kan säga hejdå till tobaken och att vi alla får en tobaksfri framtid!

 

Affisch med ballonger om tobaksfria veckan

 

 

  • Senast uppdaterad 28 nov 2017