Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunfullmäktige

2017-11-03

bild på KF salen exteriör kommunhuset

Trähuspolicy ska utredas

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 24 oktober att bifalla en motion från Anders Grönwall (S) om att utreda en trähuspolicy. Därmed ska kommunen i en förstudie utreda möjligheterna ochkonsekvenserna av att ta fram en trähuspolicy. 

Avslag på motion om Fairtrade City-diplomering

Kommunfullmäktige beslutade att avslå en motion från S, KNU, MP och V om att Knivsta kommun ska ansöka om att få Fairtrade City-diplomering. Samtliga ledamöter från S, KNU, MP och V reserverade sig till förmån för yrkandet om bifall till motionen. 

 

Läs mer och ta del av handlingar via länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 3 nov 2017