Till undermeny Karta Kontakt

Lustigkulla förskola i Alsike snart klar

2017-11-15

exteriör Lustigkulla förskola

 

Knivsta kommuns nyaste förskola ligger i Alsike Nord. Förskolan byggs i två våningar och rymmer sammanlagt åtta avdelningar. Fyra av avdelningarna utgörs av nuvarande Spillkråkans förskola som flyttar över till de nya lokalerna. Tanken är att de äldre barnen kommer ha sin hemvist på våning två och de yngre på våning ett.

Naturvetenskap och teknik huvudtema

- Det kommer att var en stor förskola och vi tycker det är viktigt att ha en gemensam plattform. Naturvetenskap handlar om att förstå vår omvärld och teknik om att lösa problem eller förändra det man ser. Pedagogerna utgår från barnens tankar och funderingar och tar dem ett steg längre genom ett problemlösande och utforskande arbetssätt, berättar Agata Viltelund, förskolechef i Knivsta kommun.

Agata Viltlund i Lusigkulla förskola

 Agata Viltelund är förskolechef i Knivsta kommun.

Pedagogiska lärmiljöer

I den fysiska utformningen av förskolan har man arbetat utifrån programmet ”Framtidens pedagogiska lärmiljöer för förskolan i Knivsta kommun”. Till exempel finns det ett mattorg i stället för en traditionell matsal. Mattorget ska fungera som mötesplats och rymma en vinterträdgård som kan användas i verksamheten, till exempel för odling. Ateljéer och verkstäder blir gemensamma mötesplatser, och det finns  mindre rum som ger möjlighet till reflektion, avslappning och vila.

interiör Lustigkulla förskola med Agata Viltlund

Agata Viltelund visar runt i lokalerna - i hjärtat av den nya förskolan finns en vinterträdgård. 

Utemiljö för alla

Förskolan kommer ha tre uteplatser, en för de äldre, en för de yngre och en gemensam med en grillplats och större gräsytor där man ska kunna röra sig obehindrat och fort. Överlag uppmuntras lek i samspel – till exempel är gungorna gjorda för att användas av flera barn åt gången. Förskolan kommer ha runt 30 anställda förskollärare och barnskötare.  
Förskolan byggs som passivhus viket innebär att den kommer vara mycket energieffektiv. På taket kommer det finnas solceller och sedumväxter. 

Läs mer om fler av kommunens byggprojekt via länken till höger.

  • Senast uppdaterad 21 nov 2017