Till undermeny Karta Kontakt

Knivstabornas kultur- och fritidsvanor undersöks

2017-11-13

unga vuxna dansar

 

5000 slumpmässigt utvalda

Just nu genomför Knivsta kommun en undersökning av Knivstabornas kultur- och fritidsvanor. 5000 slumpmässigt utvalda personer i kommunen har i dagarna fått hem ett brev med erbjudande om att delta i enkäten. Frågorna i undersökningen handlar om fritiden – vad man gör när man inte arbetar eller studerar. Vad gör du på din fritid och vilket utbud tycker du saknas i kommunen? Vilka satsningar inom idrott och kultur tycker du behövs?

Syftet är att få djupare kunskap

Syftet med undersökningen är att den ska ge djupare kunskap om kommuninvånarnas kultur- och fritidsvanor. Den kommer utgöra ett underlag till kommunens arbete med att erbjuda meningsfulla och berikande kultur- och fritidsaktiviteter för boende i Knivsta kommun. Svaren hanteras strikt konfidentiellt av undersökningsföretaget Provos Research AB. 

Viktigt att delta 

För att kommunen ska få så bra underlag som möjligt är det viktigt att så många som möjligt medverkar av de som valts ut att delta i undersökningen. Det här är en chans att kunna påverka utbudet av kultur och fritidsaktiviteter i Knivsta.  

De som har valts ut att delta har fått ett instruktionsbrev för hur enkäten besvaras, och det kan ske antingen i pappersform eller via webben. För att kunna använda svaren behöver kommunen dem senast den 30 november. 

 
  • Senast uppdaterad 13 nov 2017