Till undermeny Karta Kontakt

Möjlighet för Knivstaföreningar att söka föreningsbidrag

2017-11-24

Under år 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Detta har medfört att många av dessa har fått vänta länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige och har då hunnit rota sig i den kommun där de bott under väntetiden.

Tillfälligt tillskott av medel från regeringen

 Asylsökande vuxna är ett statligt ansvar och en utgångspunkt i de fall där ungdomar fyller 18 år under asylprocessen är att staten erbjuder boende i Migrationsverkets anläggningsboende. Regeringen har dock aviserat att den ger ett tillfälligt tillskott av medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar, kan låta de ungdomar som vill bo kvar, får göra det även efter att de blivit 18 år, t.ex. för att avsluta pågående studier.

Civilsamhället och föreningsbidrag

Det är upp till varje kommun att avgöra hur tillskottet av medel ska användas och socialnämnden beslutade 2017-11-16 att civilsamhällets organisationer med organisationsnummer erbjuds ta ansvar för ungdomar som anvisats och bor i Knivsta kommun samt att statliga medel avsedda för ändamålet tilldelas proportionerligt till dessa. Beslutet avser perioden fram till 30 juni 2018.

Föreningens arbete ska riktas mot avsedd målgrupp och syftar till att ge stöd i att finna trygga boendelösningar och därefter stöd och uppföljning av dessa boendeplatser under resterande del av asylprocessen.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter

  • Sökande förening/organisation
  • Organisationsnummer
  • Plusgiro- eller bankgiro nr
  • Adress, telefon och kontaktperson
  • Ändamål för ansökan, bifoga en detaljerad beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas 
  • Ansvarig för ansökan, namn och telefonnummer

Ansökan ska vara Knivsta kommun tillhanda via e-post till knivsta@knivsta.se senast midnatt den 3 december 2017. Beslut om föreningsbidrag kommer att tas på socialnämnden sammanträden den 14 december 2017.

Vid frågor ber vi er att kontakta Mats Elgström Ståhl, socialchef, ni når honom via 018-34 70 00.

Mer information hittar du i högerspalten.

  • Senast uppdaterad 24 nov 2017