Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunfullmäktige

2017-03-17

pendlarparkering

 

Höjning av parkeringsavgifterna

På sitt sammanträde den 8 mars beslutade kommunfullmäktige att höja parkeringsavgiften på de centralt belägna pendlarparkeringarna med hög standard. 
Avgiften kommer vara 25 kronor per dygn, 575 kronor per månad klockan 00-24, 375 kronor per månad klockan 06-21 och 375 kronor per månad klockan 17-08. Möjligheten till avgiftsfri parkering på två timmar med p-skiva på de avgiftsbelagda parkeringarna slopas. Höjningen sker från och med 1 augusti 2017. En uppföljning av parkeringsavgifterna ska göras varje år med en första översyn senast vid halvårsskiftet 2018. 

Bakgrunden till de nya bestämmelserna är en strävan om att genom ett ökat flöde förbättra tillgängligheten till lediga parkeringsplatser. Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh (KNU) reserverade sig till förmån för egna yrkanden. Oscar Hahne, Per Lindström och Björn-Owe Björk, samtliga (KD), reserverade sig till förmån för Oscar Hahnes yrkande. Christer Johansson (V) deltog inte i beslutet. 

Revidering av Mål och budget 2017

Kommunfullmäktige beslutade att revidera Mål och budget 2017. Bakgrunden är att SKL, Sveriges kommuner och landsting, har kommit med en uppdaterad skatteprognos som innebär att skatteintäkterna för Sveriges kommuner minskar. För Knivsta kommun innebär det ett intäktsbortfall på cirka 10 miljoner kronor för 2017. För att hantera de minskade intäkterna beslutade kommunfullmäktige att höja utdelningen från kommunens exploateringsbolag Alsike Fastighets AB med 12,5 miljoner. Sammantaget ger det ett nettotillskott på 2,5 miljon kronor som förbättrar kommunens budgeterade resultat. Det ger kommunen ett större handlingsutrymme för oförutsägbara ekonomiska förändringar framöver. 

Läs mer via länken till höger. 

  • Senast uppdaterad 16 mar 2017