Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för förskola intill Kölängen antagen

2017-03-23

Styrelseklubba

 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 6 februari 2017 att anta Detaljplan för förskola intill Kölängsvägen. Beslutet om antagande vann laga kraft den 7 mars 2017. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år.

Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan inte rimligen förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Samhällsutvecklingsnämnden

  • Senast uppdaterad 23 mar 2017