Till undermeny Karta Kontakt

Tallkottsvägen byggs om för ökad trafiksäkerhet

2017-05-15

karta Tallkottsvägen

Blått streck visar ny belysning, rött streck visar ny gång- och cykelväg samt renovering av gångväg.

Knivsta kommun kommer med hjälp av kommunens ramavtalsentreprenörer göra en större insats på Tallkottsvägen. Avsikten är att byta gatubelysningen i första hand. Gatubelysningen idag kommer att rivas och ny belysningsanläggning kommer byggas. Gatubelysningen kommer även att förtätas eftersom belysningsstolparna står långt ifrån varandra.

Gång- och cykelväg byggs klart


När gatubelysningen är klar kommer befintlig trottoar på södra sidan att renoveras och en fortsättning på den nya gång- och cykelväg som påbörjades under 2016 på norra sidan att byggas klart ner mot Södervägen. Detta görs för att öka tryggheten för barn och cyklister till och från skolan samt till och från badet.

 

Parkeringsförbud införs – flytta fordon senast 22 maj


Projektet kommer göra vägen smalare och parkeringsförbud kommer införas på Tallkottsvägen. Detta görs för att öka trafiksäkerheten i området. Byggstart är snarast och då kommer man börja med belysningen.
Fordon som står på Tallkottsvägen ombeds att flytta sina fordon senast 22 maj 2017. Fordon som står kvar kommer kommunen bli tvungna att flytta enligt lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Ramavtalsentreprenörer är NCC och Bogefelts.
  • Senast uppdaterad 15 maj 2017