Till undermeny Karta Kontakt

Så användes dina pengar 2016

2017-05-10

Pojke med gitarr

 

Under 2016 erbjöd Hälsohuset 660 simskolplatser för barn. Feriejobb ordnades åt 60 ungdomar och 550 elever deltog i Kulturskolans verksamheter. Biblioteket registrerade 106 483 boklån och Bygg- och miljökontoret gav 232 bygglovsbesked. I snitt gick 2 843 elever i Knivstas grundskolor och 1 277 barn var placerade i barnomsorgen.

Positivt resultat

Kommunens bokslut visar på ett positivt resultat med drygt 26,9 miljoner kronor, drygt 21 miljoner bättre än budgeterat. Kommunens skatteintäkter ökade med 85,9 miljoner kronor eller drygt 10 procent jämfört med förra året. Det beror främst på ett ökat antal kommuninvånare och högre skattetillväxt, beroende på ökad sysselsättningsgrad.

Ökade nettokostnader

Kommunens nettokostnader ökade med 7,2 procent. Över hälften av kostnaderna står pedagogisk verksamhet (förskola/skola) för, medan vård och omsorg står för drygt en fjärdedel. Dessa verksamheter påverkas mycket av befolkningsökningen i kommunen.

Låneskuld

Låneskulden uppgick vid årets slut till 80 miljoner kronor. Tyvärr fanns ett korrekturfel i den information som i dag på morgonen distribuerades till hushållen i Knivsta. Det är nu korrigerat och rätt information är publicerad på webben.

Läs mer om vad kommunen gjort under året

Läs den sammanfattade versionen av kommunens verksamhetsberättelse, eller titta igenom hela årsredovisningen. Den finns upplänkad både i bläddervänlig version och som PDF-dokument.
Länkar finner du till höger på sidan.

  • Senast uppdaterad 10 maj 2017