Till undermeny Karta Kontakt

Senaste nytt från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

2017-06-20

pojke med nyckelpiga

 

Budget för 2018 antagen 

Vid sitt möte den 14 juni antog kommunfullmäktige alliansens förslag för Mål och budget 2018 och planeringsramar 2019-2021. Inför beslutet fanns sex olika budgetförslag; ett från alliansen (Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern) och ett vardera från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Knivsta Nu, Miljöpartiet samt Sverigedemokraterna. De senare fem partierna reserverade sig till förmån för sina egna budgetförslag. Den fastställda budgeten innebär bland annat en oförändrad skattesats på 20:91 kronor per intjänad hundralapp. Läs mer via länken till höger. 

Ändrade ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutade att göra en tillfällig förändring i ägardirektiven för Knivstabostäder och Kommunfastigheter. Bakgrunden är bristen på bostäder för utsatta grupper, bland annat nyanlända som blivit anvisade till kommunen genom den nya bosättningslagen. I dagsläget avsätts 50 procent av de hyreslägenheter som blir lediga i Knivstabostäders bestånd till sociala ändamål. Enligt det nya direktivet ska 75 procent av de lediga lägenheterna i båda bolagen tilldelas kommunen. Med nuvarande omsättning beräknas det innebära ytterligare tre lägenheter under året. De nya ägardirektiven ska gälla fram till årsskiftet 2017/2018.

Beslut att utreda vårdserviceteam

Kommunfullmäktige beslutade att uppmana socialnämnden att utreda förutsättningarna för att inrätta vårdserviceteam – bakgrunden är en motion från Björn-Owe Björk (KD) för att inrätta vårdserviceteam för att förbättra integrationsarbetet. Gunnar Larsson (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsen antog handlingsplan för ekonomi i balans

Vid ett extrainsatt möte den 19 juni beslutade kommunstyrelsen att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för en ekonomi i balans. Bakgrunden är att kommunen befarar ett underskott på 28 miljoner kronor för 2017. Genom beslutade åtgärder räknar kommunen med att både öka intäkter och sänka kostnader med en total resultateffekt om cirka 14,8 miljoner kronor. I handlingsplanen finns även förslag och möjligheter till åtgärder som kan innebära en resultatförbättring på ytterligare cirka 9-11 miljoner kronor. Förvaltningen ska nu arbeta vidare med fler förslag för en ekonomi i balans och återkomma till kommunstyrelsen för återrapportering av åtgärder. 

Se länkar till handlingar till höger

 
  • Senast uppdaterad 20 jun 2017