Till undermeny Karta Kontakt

Så påverkas du av de låga grundvattennivåerna

2017-06-19

vattenglas

 

I nästan hela Sverige har en nederbördsfattig vår orsakat ovanligt låga grundvattennivåer vilket kan ge konsekvenser för dricksvattentillgången. Så här påverkas du som bor i Knivsta kommun.

Hushåll anslutna till kommunalt vatten

För er som bor i områden där det finns kommunalt vatten och avlopp och är påkopplade på det kommunala dricksvattennätet finns det inget skäl för oro. Det är Norrvatten som är producent av dricksvatten till Knivsta kommun och vattnet kommer från Sveriges största dricksvattentäkt, Mälaren. I och med att Mälaren är en ytvattentäkt påverkas den inte på samma sätt som grundvattentäkter vid låga grundvattennivåer. Norrvatten har informerat att deras vattenproduktion inte kommer påverkas i sommar. Generellt behöver vi dock alla tänka på hur vi använder vatten och att hushålla med vattnet.

Hushåll med egengrävd brunn

Stora områden i Götaland och Svealand har för närvarande grundvattennivåer mycket under det normala för årstiden. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), som rapporterar om grundvattenläget i landet, bedömer att det här kan komma att påverka många som har egen brunn. Kommunens rekommendationer nedan bygger bland annat på Länsstyrelsens och Livsmedelsverkets rekommendationer och riktlinjer.

  • Du som har egen brunn är själv ansvarig för brunnen och vattenkvaliteten. 
  • Kommunen rekommenderar att du ser över brunnen – notera aktuell nivå jämfört med normal nivå.
  • Var uppmärksam på smakförändringar – Livsmedelsverket avråder från att dricka vattnet om det blir färgat och/eller luktar eller smakar illa. Känner du dig osäker bör ett vattenprov skickas in för analys hos ett ackrediterat laboratorium.
  • Minska vattensvinnet – vattna inte med dricksvatten, duscha istället för att bada, låt inte vattnet rinna i kranen i onödan och så vidare. Varje droppe räknas. 
  • Om vattnet tar slut – kontakta kommunen på 018-34 70 00 för information om vad du bör göra. Kommunen samarbetar med Länsstyrelsen, grannkommunerna och kommunens va-huvudman Roslagsvatten för att bland annat förbereda en arbetsplan om läget skulle förvärras. 

Via länken till höger hittar du mer information och länkar för att hålla dig uppdaterad. 

 

  • Senast uppdaterad 19 jun 2017