Till undermeny Karta Kontakt

Rättelse av plankarta

2017-07-04

KUNGÖRELSE
Rättelse av plankarta
Samhällsutvecklingsnämndens ordförande beslutade den 19 juni 2017 att göra en rättelse av de felaktigheter i plankartan till Detaljplan för förskola intill Kölängsvägen. 

I gällande detaljplan finns felaktigheter i bestämmelserna gällande prickmark och kors-/kryssmark, definitionen av för de två planbestämmelserna har bytt plats.
Då felaktigheterna uppstått av en klar felskrivning samt förbiseende, bedöms det att en rättelse av plankartan enligt Förvaltningslagen (1986:223) § 26 kan göras. 

Mer information hittar du i högerspalten.

Samhällsutvecklingsnämnden

  • Senast uppdaterad 4 jul 2017