Till undermeny Karta Kontakt

Eldningsförbud gäller från den 14 juli kl 15

2017-07-14

Förbudsskylt elda

Information från Länsstyrelsen i Uppsala län

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Uppsala län beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Uppsala län från och med 2017-07-14 kl.15:00.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.
Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

  • Senast uppdaterad 28 jul 2017