Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta värd för nya Regionalt Forum

2017-02-03

Regionalt Forum har möte i Tilassalen i kommunhuset

 

Nybyggarandan var påtaglig när Knivsta kommun idag stod som värd för det allra första mötet för den nya samverkansplattformen Regionalt Forum. I Tilassalen i kommunhuset träffades politiker och kommundirektörer för att mejsla fram formerna för det som kommer bli ett viktigt forum för att diskutera regionala utvecklingsfrågor. 

Region Uppsala bildades vid årsskiftet och ersatte då Regionförbundet och Uppsala läns landsting. I Regionalt Forum kommer frågor som rör Region Uppsala och länets åtta kommuner att behandlas – syftet är bland annat att hitta lösningar på gemensamma frågor och utmaningar som till exempel infrastruktur.

Regionalt Forum kommer mötas fyra gånger per år och består av två politiska representanter från varje kommun, regionstyrelsens presidium samt alla kommundirektörer. 

  • Senast uppdaterad 2 feb 2017