Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från nämnd och fullmäktige

2017-12-07

Tilassalen utrifrån

 

Översiktsplan och dagvattenstrategi

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte den 4 december att godkänna förslag till ”Översiktsplan för Knivsta kommun 2017”, med redaktionella ändringar. Översiktsplanen kommer nu behandlas av kommunstyrelsen den 11 december och sedan av kommunfullmäktige den 13 december. 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade också att föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anta föreslagen dagvattenstrategi för Knivsta kommun med en ändring och ett tillägg. Dagvattenstrategins syfte är att Knivsta kommun genom gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte den 29 november att godkänna verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern per 2017-08-31. 

 
Ta del av handlingar, beslut och dokument via länkarna till höger. 
  • Senast uppdaterad 7 dec 2017