Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

2017-12-04

Kommunhus med flagga

 

Avtal med staten om infrastruktur och bostäder

Vid ett extrainsatt möte den 27 november beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun, samt att godkänna tillhörande promemoria, daterad 2017-11-21. Björn-Ove Björk (KD) reserverade sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena. Lennart Lundberg (KNU) avstod från att delta i beslutet. Kommunfullmäktige kommer behandla ärendet den 13 december. 

Detaljplan samt yttrande på planer

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för Margarethahemmet. 
Kommunstyrelsen beslutade att anta förslaget till yttrande på Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029. Man antog även Arlandaregionens gemensamma yttrande på samma plan. Kommunstyrelsen beslutade också att anta Arlandaregionens gemensamma yttrande över länsplanen i AB-län för perioden 2018-2029.

Ta del av handlingar via länken till höger.

 

  • Senast uppdaterad 4 dec 2017