Till undermeny Karta Kontakt

Kommunens anslagstavla blir digital

2017-12-12

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Lagändringen innebär bland annat att kommunens officiella anslagstavla ska vara digital och finnas på kommunernas webbplats. För Knivstas del betyder det att den officiella anslagstavlan i Kommunhuset inte kommer att användas från och med nästa år.

Kommunens officiella anslagstavla har en formell funktion. Precis som idag ställer lagen krav på vad som ska och vad som får finnas på anslagstavlan. Bland annat ska möten och beslut tillkännages enligt särskilda rutiner. Några exempel är kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkännagivanden enligt plan- och bygglagen kring översiktsplan och detaljplaner. Där ska också finnas information om hur beslut kan överklagas.

Alla ska kunna ta del av kommunens tillkännagivanden


För att alla ska kunna ta del av kommunens tillkännagivanden har kommunen en särskild serviceskyldighet att hjälpa den som inte har tillgång till internet. I Kommunhuset finns publika datorer, och behöver du hjälp kan du vända dig till Kontaktcenter Knivsta under kommunens öppettider.

  • Senast uppdaterad 12 dec 2017