Till undermeny Karta Kontakt

Avtalet med staten undertecknat

2017-12-18

Gävle, Knivsta och Uppsala - företrädare - avtal med staten

På bilden: Göran Arnell, kommundirektör Gävle, Klas Bergström (M), ordförande kommunstyrelsen Knivsta samt Marlene Burwick (S), ordförande kommunstyrelsen Uppsala

 

Måndagen den 18 december undertecknades avtalet mellan staten och Knivsta kommun som innebär en överenskommelse om infrastruktur och bostäder. Liknande avtal undertecknades samtidigt mellan staten och Gävle kommun samt Uppsala kommun.

Avtalen presenterades på en presskonferens i regeringskansliet med bostadsminister Peter Eriksson, regeringens samordnare Johan Edstav, ordförande i Knivsta kommunstyrelse Klas Bergström, samt andra berörda region- och kommunpolitiker. 

För Knivsta kommun innebär avtalet att staten garanterar en utbyggnad till fyra järnvägsspår genom kommunen samt en järnvägsstation i Alsike. Knivsta kommun åtar sig att möjliggöra byggandet av sammanlagt 15 000 nya bostäder i norra Alsike samt i området väster om järnvägen i Knivsta under de kommande 40 åren. 

- Avtalet löser inte alla utmaningar men ger oss bättre förutsättningar att lösa de utmaningar vi har, säger Klas Bergström(M), ordförande i kommunstyrelsen. 

Avtalet antogs av kommunfullmäktige den 13 december – du kan via länken till höger ta del av avtalet - Avtal om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal (Nya städer) - med tillhörande handlingar. 

 
Via länken till höger kan du se presskonferensen från regeringskansliet. 

 

Bilderna nedan:

Börje Wennberg(S), regionråd Region Uppsala, Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande Knivsta samt regeringens samordnare Johan Edstav (MP). Längst ner skakar Klas Bergström hand med bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Börje Wennberg, Klas Bergström, Johan Edstav

 Klas Bergström och Peter Eriksson bostadsminister tar i hand
  • Senast uppdaterad 20 dec 2017