Till undermeny Karta Kontakt

Nu pågår utställning av förslaget till ny översiktsplan

2017-08-21

Genrebilder från Knivsta med natur och människor

 

Utställning 21 augusti till 22 oktober 

Arbetet med Knivsta kommuns nya översiktsplan fortsätter och går nu in i ett nytt skede. Mellan den 21 augusti och 22 oktober 2017 pågår utställningen av förslaget till ny översiktsplan. Under utställningsperioden finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget, som under hela utställningsperioden finns tillgängligt på kommunens hemsida samt i kommunhuset. 

Dokumentet som presenteras på utställningen är en reviderad version av det första förslaget till den nya översiktsplanen. Revideringen baserades på synpunkter som kom in på samrådsförslaget där både invånare i kommunen, myndigheter, företag och organisationer bidrog med synpunkter. 

Efter utställningen gör kommunen de sista förbättringarna och ändringarna i planförslaget, för att därefter ta fram en så kallad antagandehandling. Antagandehandlingen, som är slutversionen av översiktsplanen, planeras att antas av kommunfullmäktige i december 2017.

Så lämnar du synpunkter 

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra så under utställningen för översiktsplanen. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 22 oktober till Knivsta kommun. Märk handlingen "BMK 2017-000234".

  • E-post: knivsta@knivsta.se
  • Brev: Knivsta kommun, Planenheten, 741 75 Knivsta
  • Webbformulär - via denna länk kommer du till formuläret
  • Lägg synpunkterna i vår brevlåda. Du hittar den vid invid utställningen i  kommunhuset. 

Mer information

Läs mer om arbetet med kommunens nya översiktsplan via länken till höger. Där hittar du även planförslaget samt andra aktuella dokument. 

  • Senast uppdaterad 21 aug 2017