Till undermeny Karta Kontakt

Giftiga växter och helt ofarliga växter

2017-08-02

Kardborreblomma

Kardborre (ofarlig)

Ofarliga och giftiga växter

När växterna blommar kan det vara svårt att veta vilka växter som är helt ofarliga och vilka som är giftiga. Jättelokan (ibland även kallad jättebjörnloka) är giftig. Den kan däremot förväxlas med strätta och andra flockblomstriga växter. 

Strätta

Strätta är en ofarlig högväxt, flerårig ört som kan bli upp till tre meter hög. Strätta är vanlig i hela landet. Strätta har 2–3 gånger parbladigt delade blad och stora, platta eller lätt välvda blomflockar. Blommorna är mestadels vita eller rödlätta. Stjälken är ihålig. Blomningen är under sommarens senare del. Strätta kan ses på elljusspåret i Knivsta där den växer på fuktig mark. Förr använde man växten i matlagning.

Strätta, en växt som kan bli hög och förväxlas med Jätteloka

 

Jätteloka

Jätteloka innehåller ett ämne som irriterar huden. Om huden utsätts för solbestrålning samtidigt som jättelokans växtsaft finns på huden inträffar en fototoxisk reaktion. Då uppstår brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och stora, smärtsamma blåsor som kan kvarstå i veckor. Om du har kommit i kontakt med jättelokan, tvätta genast med tvål och vatten och skydda huden mot solljus under minst två dagar även om lokala symtom inte finns.

Jätteloka i grupp, foto A-C Thor

Flockblomstriga växter

Växter ur familjen flockblomstriga är mycket allmän i vår flora. Hit hör vilda växter som strätta, jätteloka och kvanne. I trädgården hittar man kändisarna dill, persilja, kirskål och libbsticka som del av familjen.

Om man tror sig se jätteloka kan man maila och informera var den finns, ha gärna med en bild i mailet på jättelokan.

Parkochnatur@knivsta.se

  • Senast uppdaterad 2 aug 2017