Till undermeny Karta Kontakt

Medborgarundersökning 2017 pågår

2017-08-22

Man med dator, på café

 

Hur är Knivsta kommun att leva i? Hur fungerar förskolan, äldreomsorgen, gator och kommunikationer?

Under hösten 2017 genomför Statistiska centralbyrån (SCB) den återkommande Medborgarundersökningen i Knivsta kommun. 1 200 personer får i en enkät möjlighet att tycka till om verksamheterna i kommunen och hur det är att bo och leva här. Det handlar bland annat om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också uppge hur de upplever den kommunala servicen inom exempelvis barnomsorg och skola. 

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som dras från befolkningsregistret. Att delta är självklart frivilligt men för att få bästa möjliga kvalitet i undersökningen är det avgörande att så många som möjligt svarar. Undersökningen görs på uppdrag av Knivsta kommun och för oss som kommun är det viktigt att få in dina synpunkter på vår verksamhet.

Totalt genomför 131 kommuner undersökningen under hösten. Resultaten skickas till kommunerna i början av december och kommer också presenteras på SCBs webb.

Sista dag att svara

Pappersenkäten måste postas till SCB senast den 24 oktober. Webbenkäten ska vara besvarad senast 27 oktober klockan 13.00. 


Läs mer via länken till höger. 

 

  • Senast uppdaterad 11 okt 2017