Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta kommun fortsatt bra på företagsklimat

2017-04-28

Kommunhuset med kommunvapen till vänster

 

För fjärde året har Sveriges Kommuner och Landsting – SKL – genomfört en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Mätningen visar hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning.

I Uppsala län placerar sig Knivsta kommun i topp med ett NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) på 73. Därefter följer Håbo kommun 72, Tierp 71, Heby 70, Uppsala 67, Östhammar 67 och Enköping 58. 

Cirka 22 0000 företagare i 147 kommuner har deltagit i mätningen och bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

Läs mer om SKLs mätning via länken till höger.

 
  • Senast uppdaterad 28 apr 2017