Till undermeny Karta Kontakt

Kungörelse-Förslag till detaljplan

2017-04-18

Ett förslag till detaljplan för Centrala Ängby, Ängby 1:1 med flera, finns ute på samråd från och med 20 april 2017 till och med 11 maj 2017.

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden. Syftet med planen är att skapa förutsättningar att bygga bostäder (ca 650–700 lägenheter), förskola, centrumverksamheter, natur- och parkområden.

Planen ställs ut i entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.

Handlingarna finns tillgängliga från och med dagen då samrådet börjar.
Önskas planhandlingen i pappersform, kontakta planenheten på Bygg och miljö-kontoret på tel 018–34 70 00.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 11 maj 2017 till knivsta@knivsta.se eller Planenheten, 741 75 Knivsta.
Märk handlingen ”BMK 2014-000709”.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget.

Ett samrådsmöte där projektet presenteras av tjänstemän och politiker kommer hållas i kommunhuset den 25 april 2017 klockan 18–20.
Samhällsutvecklingsnämnden

  • Senast uppdaterad 18 apr 2017