Till undermeny Karta Kontakt

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar delaktighet engagemang tydlighet

Knivsta kommuns gemensamma värderingar är

• Delaktighet
• Engagemang
• Tydlighet

Under 2018 har vi i Knivsta kommun arbetat med att ta fram gemensamma värderingar för vår organisation. Arbetet har skett i samverkan med kommunens medarbetare. Alla verksamheter har bidragit genom att diskutera och fundera över vilka värdeord som kännetecknar oss i vår verksamhet och bidrar till Knivsta kommuns utveckling.

Nu är de gemensamma värderingarna lanserade. De ska följa oss i vardagen framöver, genomsyra våra verksamheter och utgöra grunden i vårt arbete.

Delaktighet

Vi bidrar aktivt till ett meningsfullt och hållbart arbete utifrån vårt uppdrag.

Engagemang

Vi tar ansvar för utveckling av vårt uppdrag genom vår positiva drivkraft.

Tydlighet

Vi vet vad som förväntas av oss i våra uppdrag.

 

 

 
  • Senast uppdaterad 16 jan 2019