Till undermeny Karta Kontakt

Medarbetarpolicy

Knivsta kommunfullmäktige antog den 22 maj 2019 Knivsta kommuns Medarbetarpolicy. Policyn ersätter det tidigare styrdokumentet Personalpolitik i Knivsta kommun. Medarbetarpolicyn beskriver vårt uppdrag och vårt synsätt, där vårt grunduppdrag tillsammans med våra gemensamma värderingar står i fokus.

En sammanfattning:

Alla vi som arbetar i Knivsta kommun gör det på uppdrag av kommuninvånarna, där vårt arbete i förvaltningen bygger på att förverkliga de förtroendevaldas beslut. Oavsett vilken roll vi har i kommunen, så deltar vi i det samhällsbygge som pågår. Samtidigt är vi Knivsta kommuns ansikte utåt. Vi är alla bärare av Knivsta kommuns gemensamma uppdrag och allas bidrag gör skillnad – oavsett var vi jobbar! 

Vår vision
Vårt gemensamma arbete inom Knivsta kommun utgår från Vision 2025 där:

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en levande landsbygd – Mitt i tillväxtregionen Stockholm–Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället”.

Visionen är en ledstjärna som visar riktningen för det viktiga samhällsuppdraget, där varje medarbetares insats är en viktig del, genom att: 

  • Vi arbetar mot tydliga mål och är fokuserade på att skapa verksamhet med hög kvalitet och effektivitet
  • Vi är övertygade om att hälsa och prestation är kommunicerande kärl, där god hälsa främjar bra prestationer och vice versa. 
  • Vi värdesätter mångfald och arbetar för likaberättigande
  • Vi arbetar aktivt för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och är stolta över sitt arbete. 

Vårt arbetsgivarvarumärke

Medarbetarpolicyn beskriver vårt arbetsgivarvarumärke, där delaktighet, engagemang och tydlighet står i fokus . Orden visar vilka vi är, vad vi står för och vad som är viktigt för oss. De hjälper oss i vårt dagliga arbete, i alla möten och kontakter såväl internt som externt. 

Arbetsmiljöpolicy

Medarbetarpolicyn är även kommunens arbetsmiljöpolicy eftersom värderingarna avser bidra till sunda arbetsplatser där utveckling och goda insatser är bärande delar. 

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar – delaktighet, engagemang och tydlighet - är framtagna i en process med delaktighet från samtliga medarbetare, med ett stort engagemang och en tydlighet i samsyn om vad vår kultur står för. 

Via länken till höger kan du läsa Medarbetarpolicyn i sin helhet. 

 

 

 

  • Senast uppdaterad 2 jul 2019