Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Mellanstadielärare (trelärarsystem) på Alsike skola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-24 Klasslärare i åk 6 i trelärarsystem på två klasser. Det innebär färre undervisningsminuter samt färre mentorselever. Du är utbildad lärare och brinner för ditt arbete. Du är en engagerad person som har lätt att samarbeta och vill utveckla dig själv i ditt yrke och samtidigt bidra till att utveckla skolan som helhet. Du är en inspiratör och skapar en trygg atmosfär i din undervisning och anpassar för elevernas olika behov. Du kommer ha nära samarbete med övriga kollegor och ingå i ett arbetslag tillsammans med skolans övriga mellanstadielärare.
 • Skoladministratör till Lustigkulla förskola

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-26 Som skoladministratör är du "spindeln i nätet". Du skall bistå så väl förskolechef som medarbetare med administrativ hjälp. Du fungerar som en kontaktperson både internt och externt och är i många fall ett ansikte utåt. Exempel på arbetsuppgifter: Vikarieanskaffning, administrera scheman, kontrollera och rapportera personalfrånvaro/ närvaro inför lönearbetet, rapportera skadetillbud, bistå förskolechef med övrigt administrativt stöd så som uppdatering av gemensamma dokument, arbeta med hemsidan, arkivering, arbeta fram schema över semestertider m.m.
 • Skolsköterska

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-26 Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Knivsta kommuns basprogram för elevhälsa med medicinska insatser. Uppdraget innefattar också att vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, erbjuda eleverna enklare sjukvårdsinsatser vid behov samt medverka i skolläkarmottagning. Skolsköterskan ingår i kommunens Elevhälsa men har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam, lärare, vårdnadshavare och med myndigheter och organisationer utanför skolan.
 • Förskollärare till Gredelbys Förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-31 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hen funderar på och upptäcker sin omvärld. Vi vill att du har erfarenhet av yrket samt har stor samarbetsförmåga, vi ser även att du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid personlighet. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information Vi ser fram emot din ansökan!
 • Undersköterska med körkort, tillsvidare och längre vikariat

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-31 Att arbeta inom hemtjänst i äldreomsorgen innebär att träffa andra människor och vara ett stöd i deras vardag. Arbetet utförs i hemmen. Insatserna varierar från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad och delegerad hälsosjukvård. Teknikutveckling står högt i prioritering i Knivsta kommun. Det innebär att vi ska ha ett nytänkande och hitta nya lösningar för att utveckla teknik i välfärden. Äldreomsorgen ska präglas av respekt för den personliga integriteten, ett gott bemötande och lyhördhet för brukarnas individuella behov och önskemål.
 • Socialsekreterare barn och unga

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-08-31 Enheten Barn och unga ansvarar för förhandsbedömningar, utreda och följa upp insatser, både öppenvård och heldygnsvård. Vi handlägger även familjerätt och ensamkommande barn. Den utannonserade tjänsten är främst riktad mot uppföljning av placeringsinsatser - tex HVB, familjehem och stödboenden. Du kan komma att arbeta med både ensamkommande barn, samt icke ensamkommande barn. Enheten är uppdelad i två grupper, med varsin gruppledare, som aktivt arbetsleder sin grupp i ärenden. Närmsta chef är enhetschef som har personalansvar och tex genomför medarbetarsamtal samt är lönesättande chef. På Barn & Unga I Knivsta arbetar du nära dina kollegor, din arbetsledare och din närmsta chef. Under hösten 2018 kommer ett utvecklingsarbete att pågå inom enheten - vi ser bland annat över arbetssätt/rutiner/processer och vi tittar även på sätt att tyngdmäta varje socialsekreterares arbetsbelastning. Du förväntas att aktivt delta i denna utveckling av enheten - du har därmed stor möjlighet att påverka ditt framtida arbete.
 • Timanställda sjuksköterskor till sommaren 2018

  Tillsvidareanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-08-31 Som timanställd sjuksköterska hos oss i Knivsta kan du arbeta inom hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför både planerade och akuta insatser. Vi arbetar i team tillsammans med omvårdnadspersonalen och hemtjänsten. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande. Arbetstiderna är förlagda främst under dag och kväll men det finns även behov av att täcka upp nätter.
 • Undersköterska natt

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-09-03 Vi söker nu en drivande och flexibel undersköterska till Estrids gård. Som undersköterska hos oss motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål genom uppsatta mål, delaktighet och genomförandeplaner. Tillsammans med dina kollegor kommer du att vara nyckelperson i nätverket runt de äldre på boendet. Estrids gård är bemannad med omvårdnadspersonal under dygnets alla timmar. På natten ansvarar varje undersköterska för en avdelning med 18 boende. Nattarbetet kräver ett samarbete mellan de olika avdelningarna. Knivsta kommun kommer att atkivt börja arbeta med heltid som norm.
 • Barnskötare till Gredelbys förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-09-15 Vi söker dig som är medforskare i barnens vardag samt arbetar för att visa varje barn respekt. Vi söker dig som kan lyssna in samt ställa frågor istället för svar och som kan finnas med som ett stöd för barnet när hon/han funderar på och upptäcker sin omvärld. Förskolan är full av engagerade pedagoger med mycket kompetens och vi hoppas att du vill bli en av oss. Förskolan arbetar med projekt och vi ser gärna att du har erfarenhet det. Vi vill att du har erfarenhet av yrket samt har stor samarbetsförmåga, vi ser även att du är ansvarsfull, engagerad och trivs i en lekfull miljö. Du har ett nyfiket och positivt förhållningssätt samt ser möjligheter istället för hinder. Vi lägger stor vikt vid personlighet. Varmt välkommen att höra av dig till mig för ytterligare information Vi ser fram emot din ansökan!
 • Kontaktperson till 23 årig tjej

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Vi söker en kontaktperson åt en 23 årig tjej boendes i centrala Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med kunden. I uppdraget ingår det att ses 1 gång/veckan samt telefonkontakt. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bland annat vara att stödja kunden i olika vardagssituationer samt att bryta den enskildes isolering som kan uppstå när man har ett funktionshinder.
 • Personlig assistent till 15 årig tjej

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Vi söker en tjej som vill arbeta som personlig assistent några timmar/vecka. Vardagskvällar och helger åt en 15 årig tjej. I jobbet som personlig assistent hjälper du brukaren i den dagliga livsföringen och ger stöd till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta kan innefatta allt från att hjälpa till vid måltider, förflyttningar eller åka iväg på olika evenemang.
 • Personlig assistent till kvinna med MS

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-09-30 Vi söker nu en personlig assistent till hösten åt en kvinna i 75 års åldern. Hon har MS och sitter i rullstol. Hon behöver hjälp med allt i sin vardag för att få en bra livskvalité.
 • Personlig assistent

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-10-01 Vi söker timvikarier till olika kunder i Knivsta Kommun. I jobbet som personlig assistent hjälper du kunden i den dagliga livsföringen och ger stöd till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta kan innefatta allt från att hjälpa till vid måltider, förflyttningar eller åka iväg på olika evenemang.
 • Arbetshandledare Daglig verksamhet

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-01 Arbetshandledaren stödjer människor med funktionsvariation i deras sysselsättning/arbete. Många av våra brukare behöver även hjälp med personlig omvårdnad. Sysselsättning bedrivs både externt på olika arbetsplatser och i våra egna lokaler där vi erbjuder olika aktiviteter och upplevelser. Det är viktigt att du kan jobba både i kollegegrupp och ensam med brukare
 • Ledsagare till en 10-årig pojke

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-10-01 Vi söker dig som vill arbeta som ledsagare till en pojke på 10 år i Knivsta. Uppdragets totala omfattning är ungefär 20 timmar i månaden. Som ledsagare följer du med till och från aktiviteter utanför hemmet. Du möjliggör sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden.
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-11-01 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017