Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Elevresurs till Brännkärrsskolan

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-12-13 Arbete mot elev i behov av särskilt stöd i tidigare åldrar. Du kommer följa en elev under skoldagen, på lektioner, raster och fritids. Som elevresurs är din uppgift att stödja och hjälpa eleven för att utveckla förmågan att delta i undervisning, aktiviteter och lek tillsammans med andra elever i grupp. I tjänsten som elevresurs arbetar du med att hjälpa, stödja och stimulera en enskild elev under hela skoldagen. Du ger stöd och stimulans utifrån elevens specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Du har kunskaper om elever inom NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är förtrogen med lågaffektivt bemötande. Du jobbar nära eleven och i nära samarbete med fritidspersonalen och övriga lärare.
 • Högåsskolan, Fritidspedagog/Fritidsledare

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-12-14 Vi söker dig med fritidspedagogexamen, fritidsledare eller likvärdig utbildning/erfarenhet. Som fritidspedagog hos oss ingår du i våningsteam med förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare samt ett fritidsteam. Som fritidspedagog i Högåsskolan har du ett nära samarbete med klasslärare under en stor del av dagen och tillsammans med övriga pedagoger på fritids på eftermiddagen. Du kommer att både självständigt och tillsammans med kollegor ansvara för planering, genomförande och uppföljning av den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet.
 • Barnskötare Tallbackens förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-12-17 Att i arbetslaget och i samarbete med kollegor gemensamt planera, genomföra följa upp den pedagogiska strukturen, rutiner och det pedagogiska innehållet i förskolans verksamhet utifrån läroplanens mål. Att uppmuntra olika kompetenser i arbetslaget och aktivt delta i det kollegiala lärandet. Vi söker dig som; - är nyfiken, lyssnar in och har en god relations- och omsorgskompetens i mötet med barnen på förskolan - lyssnar in vårdnadshavare och har en god dialogkomptens - har kompetens att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn på förskolan - är intresserad av att arbeta projektinriktat med ett reflekterande förhållningsätt - som har ett grundläggande positivt förhållningssätt till kollegialt lärande och samarbete - drivs av ett engagemang för projekt Hållbar framtid - tar eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och god kommunikation med dialogen som verktyg
 • Resurs barnskötare Tallbackens förskola

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-12-17 Som resurs i barngrupp med barn 1-3 år skall du tillsammans med arbetslaget följa upp planera och anpassa förskolans dagliga verksamhet för alla barn i barngruppen utifrån målet tillgängliga lärmiljöer.
 • Lärare i fritidshem/Fritidspedagog Långhundra skola

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2018-12-17 I tjänsten ingår sedvanliga uppgifter i fritids, elevtiden är koncentrerad till eftermiddagstid. Undervisning i skolan beroende på behörighet/kompetens.
 • Vikarierande valsamordnare

  Tidsbegränsad anställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-12-18 Som valsamordnare kommer du bl a att arbeta med att förbereda förtidsröstningen, ta fram och publicera information till kommunens webb, rekrytera och utbilda röstmottagare, beställa valmaterial, förbereda blanketter, packa valmaterial, skriva ut röstkort till röstberättigade och medverka vid bemanningen i valkansliet under förtidsröstningen, valhelgen och veckan efter valet. Arbetet som valsamordnare innebär mycket kontakt med såväl allmänheten som kommunens förtroendevalda och tjänstemän. Vidare innebär det mycket samordning och kontakt med Valmyndigheten, Länsstyrelsen, politiska organisationer och förvaltningar. Arbetet bedrivs i ett högt tempo, framförallt när valet närmar sig. Du kommer att ha ett nära samarbete med ansvarig tjänsteman på valkansliet och ingå i enheten för sekreterare och registratorer. Om så behövs kan också andra arbetsuppgifter som enklare utredningsarbete inom administrationen ingå.
 • Förskollärare till Gredelbys Förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-12-19 Du ska vara intresserad av IKT och se det som en naturlig del av vardagen. Vi vill att du är van att arbeta i projekt och är intresserad av Reggio Emilia pedagogiken. På Gredelby har vi högt i tak och vi diskuterar kontinuerligt projeket, läroplanen och hur vi kan driva verksamheten framåt. Vill du vara en del av oss? Tror du att du kan bidra till att vidareutveckla vår verksamhet? Tveka inte då att söka! Intervjuer kommer att ske löpande.
 • Avfallsingenjör

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-12-21 I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att: • Leda och driva aktuella utvecklingsprojekt. • Entreprenad- och verksamhetsuppföljning. • Handlägga och utreda ärenden av mer komplicerad natur i enlighet med avtal, lagkrav, föreskrifter och riktlinjer inom verksamhetsområdet. • Delta i externa projektgrupper och konferenser. • Rådgivning avseende abonnemang och avfallsutrymmen. • Handlägga allmänna driftrelaterade ärenden. • Uppföljande fältarbete. • Utveckla metoder och arbetssätt för återbruk och återvinning. • Utveckla och initiera rutiner/instruktioner inom verksamhetsområdet. • Delta och vara delaktig vid entreprenad- och driftmöten.
 • Personal till personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-12-21 Vi söker nu en assistent till en man som är 57 år. Han har en muskelsjukdom och är rullstolsburen. Bor lite utanför Knivsta i ett stort hus tillsammans med sin hund. Man jobbar dygnspass med sovande jour. Man börjar kl 9.00 och slutar kl 11.00 dagen efter. Han har egen bil som assistenten kör.
 • Skolsköterska

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2019-01-11 Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt Knivsta kommuns basprogram för elevhälsa med medicinska insatser. Uppdraget innefattar också att vaccinera enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, erbjuda eleverna enklare sjukvårdsinsatser vid behov samt medverka i skolläkarmottagning. Skolsköterskan ingår i kommunens Elevhälsa men har ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam, lärare, vårdnadshavare och med myndigheter och organisationer utanför skolan.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017