Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • Undersköterska med körkort, tillsvidare och längre vikariat

  Tillsvidareanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-22 Att arbeta inom hemtjänst i äldreomsorgen innebär att träffa andra människor och vara ett stöd i deras vardag. Arbetet utförs i hemmen. Insatserna varierar från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig omvårdnad och delegerad hälsosjukvård. Teknikutveckling står högt i prioritering i Knivsta kommun. Det innebär att vi ska ha ett nytänkande och hitta nya lösningar för att utveckla teknik i välfärden. Äldreomsorgen ska präglas av respekt för den personliga integriteten, ett gott bemötande och lyhördhet för brukarnas individuella behov och önskemål.
 • Knivsta kommun söker verksamhetschef grundskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-23 Brinner du för att leda rektorers lärande? Är du en ledare som tycker om att inspirera, stimulera och stötta dina medarbetare i deras vardagsarbete? Vill du vara med och utveckla våra redan goda resultat? Då är du kanske den vi söker! Uppdraget som verksamhetschef grundskola i Knivsta kommun innebär att du kommer att vara de 8 kommunala grundskolerektorernas närmaste chef sam de två centralt placerade utvecklingsledarna för IKT. Ditt ansvar omfattar såväl uppföljning som vägledning och strategiska beslut gällande verksamheternas måluppfyllelse, budget, kompetensförsörjning samt arbetsmiljö. Du ansvarar och driver även grundskolans gemensamma utvecklingsprojekt. Ovanstående innebär ett utmanande och utvecklande uppdrag där du tillsammans med dina arbetskamrater verkar för goda verksamhetsresultat, tillgängliga lärmiljöer, en ekonomi i balans och attraktiva arbetsplatser där ett gott kommunikationsklimat råder. Du är direkt underställd utbildningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp, där du bidrar till den kommungemensamma utvecklingen.
 • Förskollärare Verktygslådans förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-25 Som förskollärare på Verktygslådans förskola ansvarar du tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten. I uppdraget ingår att leda arbetet med att planera, genomföra, dokumentera samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten utifrån Läroplan för förskola (Lpfö 98/10). Målet är att lägga grunden för det livslånga lärandet samt utveckla förskolans kvalitet. Du arbetar aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet och miljö med barnen i centrum. Tillsammans med övriga pedagoger arbetar du så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du tar särskilt ansvar för att verksamheten utgår från barnens erfarenhetsvärld, intressen motivation och drivkraft att söka ny kunskap.
 • Lagga fritids söker medarbetare

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2018-10-28 Dina arbetsuppgifter är att vara en vuxen bland skolans elever på fritidstid, att stimulera deras utveckling enligt gällande styrdokument. I arbetsuppgifterna ingår viss kökstjänst vid mellanmål och på loven även lunch.
 • Timanställda sjuksköterskor till Knivsta kommun

  Tillsvidareanställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-10-31 Som timanställd sjuksköterska hos oss i Knivsta kan du arbeta inom hemsjukvård i ordinärt boende, inom särskilt boende med demens-, omvårdnads-och korttidsenhet, inom funktionshinderområdet med LSS och socialpsykiatri. Du utför både planerade och akuta insatser. Vi arbetar i team tillsammans med omvårdnadspersonalen och hemtjänsten. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den ”kliniska blicken”. Arbetet är mycket varierande. Arbetstiderna är förlagda främst under dag och kväll men det finns även behov av att täcka upp nätter.
 • Ledsagare sökes till 13-årig flicka

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-10-31 Vi söker en ledsagare till vår 13-åringa dotter. Hon har ett lättare form av autism och insatserna omfattar följa med till fritidsaktiviteter, gå på bio, bada, shoppa och annat skoj som en 13-åring gör. Tiderna är främst planerad till helgdagar och eftermiddagar. Uppdraget passar dig som studerar eller har annat arbete och vill arbeta extra. Uppdragen ligger på ca. 10-15 timmar per månad
 • Timanställda undersköterskor Särskilt boende

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-10-31 I omvårdnadsarbetet ingår att vara ett stöd i vardagen, vara behjälplig vid uppstigning, påklädning och hygien med mer som finns beskrivet i den personliga genomförandeplanen. Utöver omvårdnadsarbetet fylls dagarna med aktiviteter för de boende för att göra dagarna innehållsrika och meningsfulla.
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2018-11-01 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Socialsekreterare Placering Barn och unga

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2018-11-04 Enheten för Barn och Unga ansvarar för att skyddsbedöma/förhandsbedöma inkomna anmälningar, samt handlägga inkomna ansökningar. Vi ansvarar för att utreda, besluta samt följa upp insatser, både öppenvård samt insatser i form av heldygnsvård i tex familjehem, Stödboenden, HVB eller SiS. Inom enheten för Barn och Unga handlägger vi även Knivsta kommuns familjerättsliga frågor. De utannonserade tjänsterna är riktade mot uppföljning av placeringsinsatser - SiS, HVB, familjehem och stödboenden. Enheten är uppdelad i två grupper, med varsin gruppledare, som arbetsleder sin grupp i ärenden. Närmsta chef är enhetschef som har personalansvar och tex genomför medarbetarsamtal samt även är lönesättande chef. På Barn & Unga I Knivsta arbetar du nära dina kollegor, din arbetsledare och din närmsta chef. Under hösten & våren pågår ett utvecklingsarbete inom enheten - vi ser bland annat över arbetssätt/rutiner/processer. Du förväntas att aktivt delta i denna utveckling av enheten - du har därmed stor möjlighet att påverka ditt framtida arbete.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017