Till undermeny Karta Kontakt

Lediga jobb

Välkommen att söka jobb i Knivsta kommun

 

 

 

 • LSS-handläggare till Vård- och omsorgskontoret

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-20 Enheten ansvarar för biståndshandläggning inom äldre och funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt färdtjänst. Som biståndshandläggare utreder, bedömer, beslutar och följer du upp insatser enligt LSS med ett brukarfokus där individens behov står i centrum. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Samverkan med utförarverksamheter både internt och externt, sjukvård samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. Vi söker nu 1 st biståndshandläggare med inriktning mot LSS. I arbetet ingår att du aktivt medverkar i utvecklingen av verksamheten och ingår i olika samverkansgrupper som ärendehanteringsgrupper, handledning och andra forum som är av vikt för tjänsten.
 • Skoladministratör

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-22 Som skoladministratör har du ett huvudansvar för att administrera skolans olika administrativa system för elever och personal, t ex Extens, Unikum, Dexter och Personec. Du samordnar information och är skolans ansikte utåt. Detta innebär t ex telefonkontakter, uppdatering av hemsida och att hjälpa besökare tillrätta.
 • Vård och omsorg söker chef till området myndighetsutövning

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-24 Som områdeschef leder och samordnar du arbetet inom området myndighet genom tre enhetschefer. Du är även arbetsledande chef för ekonomiskt och administrativt stöd kopplat till socialtjänstkontoret. Du har ett övergripande och samordnande ansvar för myndighetens verksamhetsutveckling, ekonomiska resultat, planering samt prioritering. I arbetet ingår att representera förvaltningen i såväl intern som extern samverkan. Inom förvaltningens särskilda uppdrag avseende effektivisering och nya arbetssätt är det angeläget med ett nära samarbete med områdeschef för utförande i egen regi. Du rapporterar till socialchefen och ingår i Vård och omsorgs ledningsgrupp.
 • Lärare/speciallärare till grundsärskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-24 Planera, strukturera och leda verksamheten mot måluppfyllelse inom grundsärskolans läroplan. Du förväntas också samverka med skolans övriga personal.
 • Förskollärare till grundsärskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-24 Planera, strukturera och leda verksamheten mot måluppfyllelse inom grundsärskolans läroplan. Du förväntas också samverka med skolans övriga personal.
 • Assistent till grundsärskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-24 Planera, strukturera och leda verksamheten mot måluppfyllelse inom grundsärskolans läroplan. Du förväntas också samverka med skolans övriga personal.
 • Sommarvikarier inom Äldreomsorg/Hemtjänst och personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-28 Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb med mycket goda möjligheter till fortsatt arbete? Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom några av Sveriges största framtidsyrken, där din arbetsinsats gör skillnad och har en stor betydelse för anda människors livsglädje Vi söker nu sommarvikarier inom följande yrkesgrupper: • Vårdbiträde • Undersköterska • Personlig assistent Som undersköterska och vårdbiträde inom Knivsta kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att utveckla och stödja personer så att de har möjligheten att leva ett självständigt liv. Du hjälper dem i deras vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering. Som personlig assistent inom Knivsta kommun arbetar du enligt Lagen för stöd och service till funktionshindrade. Du arbetar i brukarens hem och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, städning, måltidsstöd och socialt umgänge samt delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering. Semesterperioden är juni till augusti och vi söker sommarvikarier till dag, kväll, natt och helg. Alla sommarvikarier får ett bra och hjärtligt bemötande och i år satsar vi på en gedigen gemensam introduktion, gemensam utbildning och möjligheten att gå dubbelt med en senior kollega i upp till fem arbetspass. Ni anställs med månadslön eller timvikariat med mycket goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommaren.
 • Avfallsingenjör

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-02-28 Samhällsbyggnadskontoret, Avfall och Återvinning, behöver förstärkning av en engagerad och resultatinriktad person som liksom vi brinner för att skapa långsiktigt hållbara lösningar för avfallshanteringen med inriktning på det cirkulära samhället och fokus på förebyggande och återbruk. Du som avfallsingenjör kommer vara en viktig och drivande kugge i Knivstas långsiktiga arbete och åtgärder kopplade till kommunens avfallsplan. Arbetet sker i tät dialog med kommunala verksamheter, fastighetsägare, entreprenörer, medarbetare och inte minst våra medborgare. Du kommer att driva olika drift- och utvecklingsprojekt som berör avfall och återvinning inom det kommunala ansvarsområdet. Din roll som avfallsingenjör kommer även innehålla utbildning, information och vägledning för kommunens medborgare och företagare. Du är en person som tycker om att arbeta i projektform, men som också har förmåga att arbeta med rutinärenden där uppföljning och dokumentation är viktigt. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att: • Leda och driva aktuella utvecklingsprojekt. • Entreprenad- och verksamhetsuppföljning. • Handlägga och utreda ärenden av mer komplicerad natur i enlighet med avtal, lagkrav, föreskrifter och riktlinjer inom verksamhetsområdet. • Delta i externa projektgrupper och konferenser. • Rådgivning avseende abonnemang och avfallsutrymmen. • Handlägga allmänna driftrelaterade ärenden. • Uppföljande fältarbete. • Utveckla metoder och arbetssätt för återbruk och återvinning. • Utveckla och initiera rutiner/instruktioner inom verksamhetsområdet. • Delta vid entreprenad- och driftmöten.
 • Förskollärare på Gredelby förskola

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-03-03 Vi söker dig som är engagerad förskollärare och som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla förskolan alltid med tanke på barnens bästa. Du får arbeta med engagerade och erfarna pedagoger och du får tid att planera och följa upp verksamheten enligt ett avtal för förskollärare. På Gredelby förskola är vi inspirerade av Reggio Emilia och det är alltid spännande projekt på gång. Välkommen till oss!
 • Ekonomiassistent

  Tillsvidareanställning Heltid / deltid Sista ansökningsdatum: 2019-03-05 Tjänstens huvuduppdrag är kund- och leverantörsreskontra, avstämning balanskonton, konteringar, samt andra förekommande uppgifter på en redovisningsenhet. Vi tror att du är strukturerad, självgående och inte rädd för att ta eget ansvar. Du kommer ha ett nära samarbete med kommunens verksamheter, vilket kräver att du har en god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en utvecklad känsla för service och tillgänglighet.
 • parkarbetare för säsong 2019

  Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-03-14 Som säsongsanställd parkarbetare har du ett varierat och fysiskt jobb. Skötsel av planteringar, badplatser, renhållning och bevattning är exempel på arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga medarbetare i vårt driftlag.
 • Intresseanmälan till ledsagare, avlösare samt kontaktperson

  Tidsbegränsad anställning Timavlönad Sista ansökningsdatum: 2019-03-31 Vi söker dig som vill arbeta som kontaktperson, ledsagare eller avlösare för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Observera att detta är en intresseanmälan, och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Ledsagarens roll är att följa med till och från aktiviteter utanför hemmet, exempelvis simning, gymträning eller biobesök. Som ledsagare möjliggör du sociala kontakter och fritidsaktiviteter under trygga förhållanden. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller maka/make till vuxna med funktionsnedsättning behöver ibland avlastning. En avlösare kan möjliggöra att dessa personer får tid att koppla av eller genomföra aktiviteter på egen hand. Som avlösare arbetar du vanligtvis i någons hem med att tillfälligt överta omvårdnaden. En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala och umgås med. Det är någon som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.
 • Leg. sjuksköterska inom äldreomsorg

  Tillsvidareanställning Heltid Sista ansökningsdatum: 2019-03-31 Som sjuksköterska på Estridsgård är du patientansvarig sjuksköterska för patienterna som är boende på avdelningen. Du utför planerade insatser samt akuta insatser med hjälp av omvårdnadspersonalen och sammanhåller vården för patienterna du har ansvar för. Som sjuksköterska hos oss är du både omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig samt leder arbetet för omvårdnadspersonalen, därför är det viktigt att du är beredd att ta en ledande roll i arbetet. Hos oss kommer du att bli skicklig på att iaktta, kommunicera och uppmärksamma patientens behov och få den kliniska blicken. Du arbetar i tvärprofessionellt team med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare på korttidsenhet och patienternas ordinarie husläkare och specialister. Arbetet är mycket varierande och om du känner att du saknar tillräcklig kunskap kring någon uppgift så lär vi dig. Under helgtjänstgöring arbetar vi som joursjuksköterska i kommunen och ansvarar för alla patienter inom enheten både i ordinärt boende och på SÄBO.
 • Sommarvikarie till personlig assistans

  Sommarjobb / Säsongsanställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-04-18 Vi söker nu en assistenter inför sommaren till flera utav våra assistansuppdrag. En man som är 50+ år. Han har en muskelsjukdom och är rullstolsburen. Bor lite utanför Knivsta i ett stort hus tillsammans med sin hund. Man jobbar dygnspass med sovande jour. Man börjar kl 8.00 och slutar kl 11.00 dagen efter. Han har egen bil som assistenten kör. Körkort är ett krav. Kvinna 50+, där vi söker kvinnliga assistenter. Hon har haft en stroke, halvsidesförlamad, sitter i rullstol och har hund. Här arbetar man dag- och kvällspass. Tycker om matlagning och promenader. Man 70+, har en utvecklingsstörning och autism. Han har assistans dygnet runt som är uppdelat på dag-, kväll, och vaken natt. Har bil som assistenterna kör. Man 70+, din uppgift är att vårda en äldre man med Parkinsons sjukdom, i sitt hem. Han är i stort behov av omvårdnad och har mycket medicinsk utrustning. Du som söker behöver vara utbildad undersköterska, då det är mycket sjukvårdsuppgifter. Såsom sondmatning och duodopa-pump. Kvinna 70+, har haft stroke, halvsidesförlamad och sitter i rullstol. Har egen bil, körkort är ett krav. Bor en bit utanför Knivsta.
 • Kontaktperson åt en man

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-04-30 Vi söker en person som vill vara kontaktperson till en man i Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare utan en kompis/medmänniska som umgås och gör olika aktiviteter med kunden. I uppdraget ingår att ses 1 gång/veckan, vardag eller helg. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål. Träffarna genomförs i Knivsta eller på annat ställe ni kommer överens om. Då vi eftersträvar trygghet och kontinuitet för våra kunder så önskar vi att den som söker har möjlighet att ta uppdraget under längre tid.
 • Kontaktperson till 30 årig kille

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-04-30 Vi söker dig som är intresserad av att bli kontaktperson till en 30-årig kille boende i centrala Knivsta. I uppdraget som kontaktperson är du inte en professionell vårdare, utan en kompis (medmänniska) med stort engagemang som vill genomföra olika aktiviteter och träffas regelbundet 1 gång i veckan. Kontaktpersonen är gärna lite drivande för att träffarna ska bli av.
 • Kontaktperson till 25-årig tjej

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-04-30 Vi söker en kontaktperson åt en 25-årig tjej boendes i Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare, utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. I uppdraget ingår det att ses 1 gång/veckan samt telefonkontakt. Kontaktperson är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteterna styrs av kundens önskemål och kan bland annat vara att stödja kunden i olika vardagssituationer samt att bryta den enskildes isolering som kan uppstå när man har en funktionsvariation.
 • Kontaktperson till 65-årig man

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-04-30 Vi söker en kontaktperson åt en 65-årig man boendes i Knivsta. Som kontaktperson är du inte en professionell vårdare, utan en kompis som umgås och gör olika aktiviteter med brukaren. I uppdraget ingår att ses 1 gång/veckan samt telefonkontakt. Kontaktpersonen är den som är lite "drivande" och håller kontakten för att träffarna ska bli av. Aktiviteter styrs av brukarens önskemål och kan bland annat vara att stödja brukaren i olika vardagssituationer samt att bryta den enskildes isolering som kan uppstå när man har en funktionsvariation.
 • Sommarvikarie/Undersköterska till personlig assistans

  Tidsbegränsad anställning Deltid Sista ansökningsdatum: 2019-05-31 Din uppgift är att vårda en äldre man med Parkinsons sjukdom, i sitt hem. Han är i stort behov av omvårdnad och har medicinsk utrustning. Som assistent jobbar du i brukarens hem.
 • Senast uppdaterad 9 mar 2017