Till undermeny Karta Kontakt

Heltid som norm


Heltidsarbete i välfärden är en viktig och aktuell fråga i Knivsta, precis som i hela Sverige. Välfärdens behov av personal är mycket stort och efterfrågan ser inte ut att minska. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov.

Att arbeta heltid är även viktigt för den enskilde individen, eftersom sysselsättningsgraden påverkar inkomsten. En ökad inkomst påverkar i sin tur viktiga trygghetssystem som föräldraförsäkring, ersättning vid sjukdom, arbetslöshet och pension. 

Idag är många av dem som jobbar deltid kvinnor, vilket även gör frågan viktig ur ett jämställdhetsperspektiv.   

 

Samarbete mellan arbetsgivare och Kommunal

Mot bakgrund av det här har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal gemensamt beslutat om att starta ett arbete för att införa heltid som norm i alla kommuner. Hur det här arbetet genomförs i kommunerna varierar. 

I Knivsta kommun arbetar vi med frågan sedan 2018 då kommunstyrelsen beslutade att anta en handlingsplan för att införa heltid som norm i kommunen. Arbetet sker i nära samarbete med Kommunal och de som berörs är alltså de medarbetare i kommunen som tillhör Kommunals avtalsområde. 

 

Heltid som norm ska införas stegvis

I Knivsta kommun genomför vi det här utvecklingsarbetet stegvis inom olika enheter. Eftersom det är ett komplext arbete där vi lär oss under resans gång har vi valt att börja med ett pilotprojekt. Piloten startar under våren 2019 efter ett grundligt förarbete och de verksamheter som ingår är Estrids gård, Tallbackens förskola och Tärnans förskola. 

Förarbetet kommer utvärderas inom kort och då kommer vi noga titta på både vad som har fungerat bra och mindre bra. De här lärdomarna kommer vi ta med oss i det fortsatta arbetet. Övriga verksamheter som är berörda kommer successivt att införa heltid som norm fram till våren 2021. En plan för när och hur det arbetet kommer gå till planeras att tas fram innan sommaren 2019.

 

Ingen kommer tvingas arbeta heltid

Som arbetsgivare ser vi ett stort värde i att kunna erbjuda våra medarbetare möjligheten till den trygghet som en heltidsanställning innebär. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder schyssta villkor så att vi kan behålla våra medarbetare och attrahera och rekrytera nya vid behov. 

Men det är viktigt att påpeka att ingen kommer att tvingas arbeta heltid. Vi har full förståelse för att det finns anledningar som gör att man inte vill, kan eller har möjlighet att arbeta heltid under vissa delar av livet. Det kommer därför finnas möjlighet för dem som omfattas av heltid som norm att söka tjänstledigt och därmed jobba deltid. 
 

Till höger hittar du länkar till mer information om arbetet med heltid som norm. 

  • Senast uppdaterad 3 maj 2019